Tuesday, July 06, 2004

نامه سرگشاده نخبگان استان همداننامه جمعي از نخبگان ترك استان همدان به محضر رهبر بزرگوار انقلاب


چاپ شده در شماره 66 (مورخ 15 تير83) هفته نامه "سينا"


بسم ا... الرحمن الرحيم


محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي ( مد ظله العالي)


تشريف فرمايي حضـرتعالي را به استان همدان خير مقدم گفـته و از ميـسر شدن دولت ديدار آن رهبر فرزانه ـ از پس سالها درنگ و انتظار ـ مسرور و شكرگزار حقيم.


ذؤوق-ى ديدار ايله ديلدارين٬ يوخ ائتديم واريمي
دؤولـت-ى باقي كى دئـرلر، دؤولت-ى ديـدار ايميش


بويژه آنكه دردمندان اين ديار را ـ كه درخواستهاي برحقشان در پيچ و خم مديريتهاي رسمي به جايي نمي رسد ـ اين ديدار فرصتي است مغتنم تا به "بثُ الشكوي" نزد آن عزيز روي آورند و آنچه را كه سالهاست مايه "ضيق صدر" خردمندان اين ديار است با آن "محرم راز" در ميان نهند.


و فـي الصدر لبانات
اذا ضـاق لها صـدري
نكـتّ الارض بالكفّ
و ابـديت لـها سـري
فمهما تنبـت الارض
فذاك النبت من بذري


الف )
انقلاب اسلامي سال 1357 " حركتي جوهري" بود از تنگناي روزگاران ضد بشري و ضد اسلامي آريامهريان به "دارالسلام" نظام اسلامي، تحت لواي پيروي از اولاد گرامي پيامبر اسلام(ص). اسلامي كه در چهارده قرن پيش و در روزگاراني كه اكاسره ساساني و قيصرها، ملتهاي مختلف را در زنجير اسارت خويش مي خواستند، عاليترين مفاهيم و احكام حافظ حقوق بشر را (علاوه بر اصول و احكام حافظ حقوق الهي) براي جامعه بشري به ارمغان آورد .


اسلامي كه گوناگوني نژادها و اقوام را "امري الهي" مي داند (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا٬ ان اكرمكم عند الله اتقيكم)، اسلامي كه زبان مورد تكلم ملل و اقوام و گوناگوني آنها را نه تنها مذموم و موجب تفرقه و "خلاف مصالح ملي" نمي داند، بلكه آنرا از جمله "آيات الهي" مي شمرد: (و من آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم و الوانكم٬ ان في ذلك لايات للعالمين)، اسلامي كه مشي آن همانند مشي روشنفكران و مدعيان دروغين داخلي و خارجي حقوق بشر و دموكراسي كه رياكارانه و سالوسانه "سخن" از پلوراليسم و چند فرهنگي و ليبراليسم و دموكراسـي و حقوق بشر و احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف به ميان آورده اما در عمل به جد و جهد در هتك و بل هدم فرهنگ و زبان آنان مي كوشند، نيست.


اسلامي كه اگرچه تنها مايه كرامت الهي و اخروي انسان را "تقوا" مي داند، در عين حال اقتضائات اين جهاني و طبيعي را مد نظر داشته و بهيچوحه اقوام و ملل تحت حاكميت خود را از تكلم به زبان و تادب به آداب ويژه خود محروم نمي كند.


اسلامي كه در سايه اين بلند نظري و توجه به حقوق تمامي ملل دنياي اسلامي عاليترين فرهنگ و تمدن بشري را در روزگاران سياه قرون وسطايي شرقي و غربي بنا نهاد و ابوذر و محي الدين عربي و ابن رشد عرب و فارابي و شهرستاني و زمخشري ترك و ميرداماد و ملاصدراي فارس و ... را پرورد.


آري اين است اسلامي كه با تمسك بدان دوباره مي توان مجد و عظمت دنياي اسلام را تكرار كرد و شعار وحدت اسلامي را عينيت بخشيد. مجد و علو دوباره مسلمين در گرو التزام واقعي و مومنانه به اين گونه اسلام است (و انتم الاعلون ان كنتم مومنين).


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه داعيه ابتناء بر مكتب متعالي اسلام را دارد و مجلاي حداقلي آمال و آرزوهاي اقوام و ملل ايراني اعم از ترك، عرب، فارس، كرد، بلوچ و تركمن و ... است، بالصراحه در اصول 15 و 19 خود بر حفظ و پاسداشت حقوق فرهنگي و زباني ملل و اقوام ايراني تاكيد نموده است و حضر تعالي كرارا و منجمله در فرمايشات مورخه 19 /4/ 79 در ديدار با مسئولين و كارگزاران نظام تصريح فرموديد كه: "عامل وحدت ملت ايران زبان فارسي نيست، "دين اسلام" است همان ديني كه در انقلاب و نظام اسلامي تجسم پيدا كرد. نتيجه اين مي شود كه ترك زبان هم با زبان تركي خودش مي گويد: آذربايجان اوياخدير، اينقلابا داياخدير، كردي هم با زبان كردي ... ".


اما با كمال تاسف، عليرغم اين تاكيدات و ارشادات، حركتهايي مشاهده مي شود كه در ظاهر در راستاي منافع ملي كشور است اما عملا" بزرگترين ضربات را به منافع ملي وارد كرده و خواهد كرد .
بر آن رهبر فرزانه پوشيده نيست كه ما اينك ناگزير و ناگريز در دهكده جهاني و بل در كلبه جهاني زندگي مي كنيم، با ابزارها و وسايل قدرتمند ارتباطي كه آن سوي كره ارض را به اين سوي آن متصل كرده و اگاهي را همه گير نموده است، به نحوي كه اقوام و ملل از حقوق مختلف فرهنگي و زباني خود به خوبي آگاهي يافته اند و آن را مطالبه مي كنند. لا جرم غفلت يا تغافل مديران از اين مطالبات نه نافع بلكه بس مضر است و خسارتبار و برآورده نكردن اين مطالبات زيانبارتر و در تعارض با تعاليم اسلام عزيز. كثير المله بودن ايران از چندين هزار سال پيش تا كنون امري است كه نه تنها بايد آن را پذيرفت، بلكه به لوازم اسلامي, انساني و فرهنگي آن تن در داد و پيش از آنكه حقيقت و واقعيت خود را بر ما تحميل كند، بايد بدان گردن نهاد .


بي گمان تا زماني كه ما در داخل كشور از گفتگو و تعامل اقوام حمايت نكنيم و حقوق زباني و فرهنگي مردم ترك و عرب و ... ايران را به رسميت نشناسيم, شعار "گفتگوي تمدنها" در فاهمه ملل كارگر نخواهد افتاد, مضافاً بر اينكه ما به گفتگوي تمدن ها و فرهنگهاي اسلامي نيازمندتريم تا به گفتگوي باصطلاح تمدن ايران پيش از اسلام با تمدن يوناني و ايتاليايي و غيره!! ... . آري چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است! و چراغ گفتگوي فرهنگها و تمدن ها و احترام به ملل و اقوام را ابتدا بايد در خانه و كشور خود بيافروزيم .


ما از محضر رهبر معظم انقلاب تقاضامنديم كه دستور فرمايند :


1 ـ اصول 15 و 19 قانون اساسي با تصويب قوانين لازمه به مرحله اجرا در آيد .
2ـ هويت تركي 30 ميليون ترك آذربايجاني ايران به رسميت شناخته شود و از استعمال واژه كسروي ساخته و دو پهلوي " آذري" در كتب درسي و رسانه هاي رسمي براي ناميدن تركهاي ايران خودداري و به جاي آن از واژه "ترك آذربايجاني" استفاده شود .
3 ـ زبان "تركي آذربايجاني" به عنوان زبان 30 ميليون ايراني به رسميت شناخته شود و در تمام مقاطع تحصيلي از كودكستان تا دانشگاه تدريس گردد .
4 ـ اجازه تاسيس "فرهنگستان زبان تركي آذربايجاني" و شبكه تلويزيـوني سراسـري تركي داده شود .
5 ـ از اهانت هاي مكرر به ملت ترك ايران در كتب تحصيلي و سريالها و فيلمهاي تلويزيوني جلو گيري شود و دستگاهايي كه با دادن مجوز به افراد معلوم الحال به بهانه ي شاد كردن! مردم و گفتن "جوك" به هتك شخصيت سي ميليون ترك ايراني همت مي گمارند، توبيخ شوند .
6 ـ در زمينه نام گذاري كودكان با اسامي تركي تضييقات مختلفه رفع شود .


ب )
بيش از 65 درصد از جمعيت استان همدان را "ترك هاي آذربايجاني" تشكيل مي دهند كه از لحاظ فرهنگي ،زباني، تاريخي در محدوده ي "آذربايجان" قرار مي گيرند، اما متاسفانه در نتيجه سياست هاي تفرقه افكنانه و انگليس آموخته پهلوي به جاي اينكه از نظر جغرافيايي در محدوده آذربايجان (زنجان) قرار گيرند، در محدوده ي فرهنگ فارسي و لري قرارگرفته اند، كه با كمال تاسف اين امر موجب اضمحلال فرهنگي و زباني و هويتي تركان اين مناطق شده و مي شود. چه، در حالي كه مي بايست با توجه به اكثريت جمعيتي ترك ها در استان همدان، اداره امور با تصدي اين اكثريت باشد، صدا و سيماي استاني ،قاطبه برنامه ها ي خود را (همانند استان هاي كرد يا لر زبان) به زبان اكثريت يعني تركي پخش كند و ... ، متاسفانه چنين نشده و فرهنگ و زبان تركي در اين استان به شدت مهجور و بلكه محكوم است و ترك هاي استان از كوچك ترين حقوق زباني و فرهنگي خود محرومند و در نتيجه اين تضييقات، موسيقي فخيم تركي استان همدان رو به حال نابودي است. زبان تركي آذربايجاني مردم ترك استان روز به روز به سمت نابودي و اضمحلال پيش مي رود ... در حالي كه اكثريت نخبگان ديني ، علمي و ... استان از ميان ترك هاي اين منطقه برخاسته اند. به عنوان نمونه تنها از ميان علماي ديني كساني همچون حضرت آيت ا... العظمي آخوند ملا حسينقلي شوندي درجزيني (ره)، عارف كامل آيت الحق آقا شيخ محمد بهاري (ره)، آيت ا... العظمي آقا شيخ محمد باقر بهاري (ره)، آيت ا.. حاج شيخ رضا بهاري (ره)، آيت ا... العظمي شيخ العراقين(ره)، آيت ا... العظمي آخوند ملا علي معصومي وفسي(ره)، آيت ا... مهاجراني(ره)، آيت ا... انصاري(ره)، مجذوب علي شاه كبودر آهنگي، شيخ موسي نثري كبو درآهنگي، آيت ا... مفتح و ... . با اين حال متاسفانه كوچكترين حركتي از جانب مسئولان فرهنگي در جهت بزرگداشت مقام شامخ آنان برداشته نمي شود .


اينك از محضر آن رهبر آگاه تقاضا داريم دستور فرمايند :


1ـ صدا و سيماي استاني همدان با توجه به جمعيت بيش از 65 درصدي ترك هاي استان، حد اقل نيمي از برنامه هاي خود را به "زبان تركي آذربايجاني" اختصاص داده و پخش نمايد.
2ـ ارگانهاي رسمي و دولتي بودجه ي لازم را جهت حفظ و نشر آثار و مواريث فرهنگي و ادبي تركهاي استان اختصاص دهند .
3ـ با توجه به محروميت شديد مناطق ترك نشين استان از جهات عمران و توسعه و صنعت و ... بودجه ويژه جهت اجراي برنامه هاي عمراني و توسعه صنعتي به اين مناطق اختصاص داده شود .
4ـ با توجه به استعداد بالاي كشاورزي در مناطق ياد شده و عدم وجود صنايع تبديلي مهم، نسبت به ايجاد آنها اقدام بايسته صورت گيرد .


من دئـميرم اوستـون نـژاددانـام مـن
دئمـيرم ائلـلريم ائـللردن بـاشـديـر
منـيـم مسـلكـيمـده، منيـم يولومدا
ميللتلر هاميسي دوستدور، يولداشدير
آنجاق بير سؤزوم وار: "من ده اينسانام"
ديليم وار، خلقيم وار، يوردوم ـ يووام وار
يئردن چيخماميشام گؤبه لگ كيمي
آدامام، حقيم وار، ائليم ـ اوبام وار


اسامي امضاء كنندگان نامه:


شهرستان همدان :
1ـ محمد رضا تكرلي (شاعر و فولكلور پژوه) ، 2ـ محمد پنده (عضو شوراي شهر فامنين) 3 . ابراهيم خليلي (رئيس اداره آموزش و پرورش فامنين) 4. مرتضي جليلي 5. حسن رجبي (عضو شوراي شهر فامنين) 6. احمد رجبي (عضو شوراي شهر فامنين) 7. جواد رباني 8. مسلم دولتي 9. ناصر شهلا (روزنامه نگار) 10. علي اصغر طاهري (شاعر) 11. مرتضي عباسي رحيم 12. كيهان سليماني (روزنامه نگار و دانشجوي دكتراي روانشناسي) 13. علي اصغر عسگري (رئيس شوراي اسلامي شهرستان همدان و شهر فامنين) 14. حسين عسگري 15. غلامرضا محققي 16. علي اكبر مدي (روزنامه نگار) 17 . مرتضي نقوي (عضو شوراي شهر فامنين) 18. علي نقوي 19. علي اكبر ياري (روزنامه نگار) 20. جواد مهماندوست (روزنامه نگار)


شهرستان بهار :
1. مهدي افشاري (معلم) 2. غلامرضا بهاري (شاعر و محقق ادبي) 3. محمد خانجاني (دبير) 4. احمد حيدري (كارمند) 5. محمد مهدي سهرابي (كارشناس حقوق) 6. مريم شريفي (فوق ليسانس ادبيات) 7. محمد حسن شريفي (سردبير هفته نامه سينا) 8. حسن شكوفه خاني (كارمند) 9. حميد رضا شريفي (نويسنده) 10. مهندس علي شفيعي ( فوق ليسانس زمين شناسي) 11 .حميدرضا عباسي (دبير) 12. ناهيد عباسي (معلم) 13. امير عباسي (معلم) 14. مجتبي عباسي (كارمند) 15 .ناصر قراخاني (يوسف زاده) محقق 16 . يونس قمري (مدير دبيرستان دكتر حسابي) 17 . يوسف قنبري 18 . قاسمي رضوان (كارشناس حقوق) 19 . منصور طراوتي (شاعر) 20 . سيد حمزه موسوي (نماينده سينا در شهرستان بهار) 21 . زهره شفيعي (روزنامه نگار) 22 . هما سهرابي (ليسانس كتابداري) 23 . مهندس مهدي عباسي (دانشجوي فوق ليسانس كامپيوتر)


شهرستان رزن :
1. مهندس مهدي اروجعلي (ليسانس كشاورزي) 2. علي اكبر بختياري (ليسانس بهداشت محيط) 3. هادي تميجي (رئيس اداره دامپزشكي رزن) 4 . يوسف تراكمه (خبرنگار آزاد) 5. حسيني (از خانه كشاورز رزن) 6 . علي رضايي (بخشدار بخش دمق) 7 . سلطاني (از فرمانداري رزن) 8 . علي عيوضي (فوق ليسانس روان شناسي) 9 . رضا كريمي (شاعر از قروه درجزين) 10. نادري (از بخشداري قروه) 11. حميد محبي (شهردار شهر دمق) 12. خليل محسني (شهردار گل تپه) 13 . محمد محمدي (ليسانس اقتصاد)


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home