Sunday, July 11, 2004

سركوب زبان و فرهنگ اقوام، توطئه يهودهفته نامه " سينا" ( چاپ همدان) ، شماره 61 ، چهارشنبه 2/2/83


سركوب زبان و فرهنگ اقوام، توطئه يهود
پس چه بايد كرد اي اقوام شرق؟


ح. ر. شريفي (باهارلي)


" و لَن تَرضَي عنكَ اليَهودَ و لَا النصاري حتَي تتّبع ملتهم"
يعني ( اي رسول گرامي اسلام!) هرگز يهود و نصاري از تو راضي و خوشنود نخواهند شد مگر آنكه پيروي از آيين آنها كني . (بقره ـ 120 )


" لتجدن اشد الناس عداوتا للذين امنوا اليهود و الذين اشركوا"
يعني همانا دشمن ترين مردم نسبت به مسلمانان را يهود و مشركان خواهي يافت . (مائده ـ 82)


"من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه "
يعني گروهي از يهود كلمات خدا را تحريف مي كنند و از جاي خود تغيير مي دهند . ( نساء ـ 49 )


آدميت زار ناليد از "فرنگ" - زندگي هنگامه برچيد از "فرنگ"
پس چه بايد كرد اي " اقوام شرق"- باز روشن مي شود ايام "شرق"
در ضميرش انقلاب آمد پديد- شب گذشت و آفتاب آمد پديد
" يوروپ" از شمشير خود بسمل فتاد-زير گردون رسم لاديني نهاد
گرگي اندر پوستين بره اي - هر زمان اندر كمين بره اي
" نقش نو " اندر جهان بايد نهاد -از كفن دزدان چه اميد گشاد
در " جنيوا" (ژنو) چيست غير از مكر و فن-صيد تو اين ميش و آن نخجير من
اي اسير رنگ پاك از رنگ شو - مومن خود كافر " افرنگ" شو
رشته سود و زيان در دست توست -آبروي "خاوران" در دست توست
اين " كهن اقوام" را شيرازه بند - رايت صدق و صفا را كن بلند
اهل حق را زندگي از قوت است - قوت هر "ملت" از " جمعيت" است

" علامه اقبال لاهوري پاكستاني"


الف ـ عصر ما، دوران اختراعات، اكتشافات و … شگفت انگيز است اما بارزترين ويژگي اين عصر همان چيزي است كه از آن با عناوين: "انفجار اطلاعات"، "تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات"،"دهكده جهاني،" ياد ميشود و اينك با تكنولوژي حيرت آور "ماهواراه" و "اينترنت" اين عناوين صادق تر شده است چه در همان لحظه اي كه در نقطه اي از جهان حادثه اي ، اختراعي، اكتشافي، تئوري علمي اي و … حادث مي شود به فاصله اندكي ، مردم تمامي نقاط جهان بوسيله ماهواره و اينترنت از آن آگاه مي شوند.


اينترنت ديگر نه تنها به خانه "متخصصان" بلكه به خانه مردم عادي و نه فقط به شهرهاي بزرگ بلكه به روستاها و دهات نيز راه يافته است. هر شخصي مي تواند با ايجاد يك "سايت" يا "وبلاگ" تمامي افكار و عقايد .. خود را در آن منعكس كند و بلافاصله در تمامي نقاط جهان مردم ، آنرا بدون سانسور ملاحظه كنند. اينترنت و ماهواره ( صرف نظر از وجوه منفي و ضد اخلاقي و ... آنها ) بنحوي شگرف باعث گسترش علوم و آگاهي مردم شده و تمامي حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، هنري، علمي، و … بشر را تحت تاثير خود قرار داده است. مي توان گفت كه اين تأثير در حوزه "علوم انساني" عميقتر و واجد آثار بسيار مهمتري براي جوامع بشري است چراكه "علوم انساني"، پايه و اساس "علوم تجربي" است، و "تمدن" (وجه تجربي زندگي اجتماعي انسانها ) بر پايه هاي فرهنگ، ( وجه غير تجربي و روحي زندگي اجتماعي انسانها ) است كه بنا مي گردد، چنانكه فرهنگ اسلامي موجد " تمدن اسلامي" در گذشته شد و فرهنگ غربي نيز موجب تكوين "تمدن غرب".


در حوزه "علوم انساني"، "علم تاريخ" به سبب تأثير عميقي كه در نحوه تلقي افراد و جوامع از "هويت" خود دارد داراي مقام و موضعي بسيار مهم است. تا كنون هر قوم و مليتي تاريخ خود و ديگران را آنچنانكه خود مي خواسته و به نفع او بوده ، مي نوشته و چه بسيار از حقايق و واقعيتها را كه مكتوم كرده و چه بسياري از حقايق و واقعيتها را كه جعل نموده و چه بسيار كساني را كه حقايق تاريخي را مي نوشتند معدوم گردانيده است و كتابهايشان را نابود. اما اينك در عصر تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات به مدد تكنولوژيهاي پيشرفته از جمله اينترنت و ماهواره ديگر چنان نيست و نخواهد بود، زيرا ديگر امكان تحريف حقايق تاريخي نيست و اگر هم باشد به سرعت مورد نقادي ارباب حقايق واقع شده و نقاب از چهره دروغها و جعليات تاريخي به كنار مي رود و حقيقت رخ مي نماياند . "نقادي تاريخي" اينك نه تنها حوادث و وقايع كنوني را كه حوادث و وقايع روزگاران كهن را نيز زير تيغ نقد خويش گرفته است. براستيكه اينك كه در عرصه "علم تاريخ" و تاريخ نگاري به تعبير قرآن كريم "يوم تبلي السرائر" است و "دنياي اسلام" در سايه اين امر مي تواند دوباه به تجديد حيات علمي و .. خود دست پيدا كند و با "پالايش فرهنگي" خود (كه تاريخ نگاري بخش مهمي از آن است) به تأسيس "تمدن اسلامي نوين" توفيق يابد.


كشور ما ايران بعنوان بخشي از جهان اسلام و به جهت حوادث مهمي كه در آن روي داده و مهمترين آن انقلاب اسلامي است و نيز حسب آرمانهاي آن كه داعيه اتحاد و وحدت دنياي اسلام را دارد، وظيفه و تكليفي بس گران بر دوش اوست و مسئولان كشور مي بايست كه در اين عرصه با بصيرتي صد چندان به "بينشي نو" و نگاهي "خلاف عادت" در مورد تاريخ ايران و دنياي اسلام و جهان غير مسلمان دست يابند و سپس براساس اين بينش تاريخي "جديد" در جهت تحقق آرمان "وحدت دنياي اسلام" كوشش و بذل مساعي نمايند.


ب ـ خورشيد اسلام در قرن ششم ميلادي از افق مكه طلوع كرد و در اندك مدتي بخش عظيمي از جهان را تحت الشعاع خويش قرار داده و ملتهاي مختلف عرب، ترك، فارس، كرد و ... را مجذوب خويش ساخت. تعليمات اين دين حنيف آنچنان فرهنگ ساز و حركت آفرين بود كه بفاصله كوتاهي از رحلت رسول اكرم (ص) پايه هاي تمدن اسلامي نهاده شد و روز به روز بر پيشرفت علمي، اقتصادي و ... و شوكت سياسي مسلمين افزوده شد و اينهمه در سايه وحدت ترك و عرب و فارس و ... و محو شدن كينه ها و نقارهاي قومي ميسر گرديد. اما نكته اساسي و گوهرين مطلب اينست كه اين وحدت به معناي آن نبود كه اقوام ترك و كرد و فارس و ... از هويت قومي و زبان و فرهنگ خود دست كشيدند تا وحدت اسلامي محقق گردد بلكه اين وحدت به معناي آن بود كه در جامعه اسلامي چون همه نژادها و اقوام و فرهنگها و زبانها از احترامي برابر و ارزشي كاملا مساوي و يكسان برخوردار بودند ( " يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم ان الله عليم خبير " حجرات آيه 13 ، " و من آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لايات للعالمين" روم آيه 22 ) . لذا هيچ قوم و ملتي احساس تبعيض و لذا تضاد نمي نمود و در نتيجه استعداد ، توان و انرژي هر قوم مصروف كوبيدن و هتك قوم ديگر يا دفاع از هويت و زبان و فرهنگ خويش نمي شد بلكه استعداد و انرژي همه اقوام مسلمان در يك مسير واحد به هم پيوسته و بصورت رود بسيار عظيم و خروشاني در مي آمد كه هيچ مانع يا دشمني توانايي مقابله با آنرا نداشت.


با بسط مادي و معنوي اسلام در اقطار عالم و جهان آنروز، يهود، اين قوم هميشه حيله گر تاريخ در مقابل آيين الهي اسلام سر تمكين و تسليم فرود نياورد (چرا كه عنصر مذهب و دين يهوديت را جزء جدايي ناپذير هويت قومي اش قرار داده بود) و در صدد مقابله با فرهنگ و تمدن اسلامي بر آمد. يهود آينده نگر و توطئه گر بخوبي به رمز و راز پيشرفت سريع اسلام و تمدن سازي آن كه چيزي جز وحدت و اتحاد تمامي اقوام و ملل مسلمان نبود، پي برده و تمامي جوانب دسايس و توطئه هاي شوم خود را متوجه آن نقطه كرد. يهود به خوبي واقف بود كه بر هم زدن وحدت مسلمين كاري عمدتاً فرهنگي است كه زماني دراز مي طلبد، پس موذيانه شروع به اجراي نقشه خود كرد و صبورانه به انتظار نشست: با عوض كردن نام و لباس، چهره مسلمان بخود گرفته، وارد صفوف مسلمين شد و به مراكز علمي و فرهنگي و سپس سياسي راه يافت و با فراگرفتن علوم اسلامي در لباس علما و دانشمندان شروع به جعل احاديث و روايات معصومين كرد (اسرائيليات)، در مدح و ذم اين قوم يا آن ملت مسلمان از قول معصومين به نقل روايت كذب و خودساخته پرداخت و بر طبل برتري نژادي و تفاخر قومي كوبيد. در ايران اما ـ كه از ديرباز، جمعيت يهود در آن چشم گير بود ـ فعاليت يهود شكلي ستادي و مركزي داشت چرا كه يهود بخوبي بر اين نكته واقف بود كه عمود خيمه فرهنگ و تمدن اسلامي و محور وحدت ملل مسلمان، دو ملت عرب و ترك است،هم به جهت اينكه اكثريت جمعيت دنياي اسلام را تركها و عربها تشكيل ميدادند و هم به جهت نقش اساسي كه اين دو ملت در پيشرفت و اعتلاي فرهنگ و تمدن اسلامي و گسترش روز افزون مرزهاي آن از جانب شرق و غرب داشتند.


بخش عمده اعراب، همان مردم بين النهرين و سازندگان تمدن بابل بودند و يهود استيلاي اسلام را تجديد حيات رعب آور بين النهرين مي دانست و تركها نيز ملتي بودند كه هم در سايه فرهنگ و مدنيت كهن واستعدادعلمي خودشتاب بيشتري به تعالي فرهنگ اسلامي دادند (در واقع بسياري از انديشمندان و متفكرين طراز اول جهان اسلام همچون : فارابي، زمخشري،شهرستاني و....ترك بودند) و هم در پرتوكياست و شجاعت ذاتي خود در رأس امپراطوري اسلام قرارداشتند و به "سيف الاسلام" ملقب گشته بودند. از اين رو يهود در ايران جهت حملات خود را متوجه عرب و ترك كرد و جعليات و تحريفاتش را عليه عرب و ترك به كار گرفت. يهود با همدستي زردشتياني كه رياكارانه به لباس مسلمين در آمده بودند، گروه شعوبيه را براي سازماندهي اين جعليات و تحريفات و عملياتي كردن آنها در حوزهاي مختلف اجتماعي، سياسي،ديني،علمي ،ادبي و ...ايجاد كرد. اما مشكلي كه فرا روي شعوبيان قرار داشت اين بود كه بر خلاف مثلاً يونانيان كه در عرصه هاي مختلف فلسفي، پزشكي، ستاره شناسي و ... بزرگان و نام آوراني همچون سقراط، افلاطون، بقراط، ارسطو، و ... داشتند كه كتب و رسالات آن بزرگان موجود بود، ايران پيش از اسلام از زمان حكومت هخامنشيان تا ساسانيان كه قوم فارس بر كشورمان ايران حكومت يافت حتي يك دانشمند وعالم نام آور در علوم مختلف نداشتدر حاليكه پيش از ورود به اصطلاح آريائي ها به ايران در اين سرزمين ،مردمان ترك سومري و ايلامي و اورارتو و لولوبي و ساميان اككدي و...مي زيستند كه عاليترين تمدنهاي بشري را ايجاد كرده و هزاران هزار الواح و متون سنگ نبشته علمي و ادبي از آنها برجاي مانده كه هم اكنون نيز موجود است (مرحوم دكتر علي شريعتي نيز در كتاب خود بنام"فرهنگ و تمدن و ايدئولوژي" صفحه 44 به اين نكته معترف است ،آنجا كه در خصوص تأثير فرهنگ اسلامي بر مردم ايران مي نويسد: "در كالبد ايراني ـ كه در تاريخ باستانش با هزار زور و زحمت، تنها "بزرگمهر" ي مي يابيم كه تازه بعضي از محققين بي چشم و رو! وجودش را انكار مي كنند - چه روحي دميده شد كه يكباره در قرن دوم و سوم هجري نبوغهاي عظيمي مي شكفد؟")


پس يهوديان براي حل اين مشكل از طريق جاعلان شعوبي ، به قول محقق ارجمند ناصر پورپيرار، "دست بكار جعل كتب فلسفي، اخلاقي، علمي، و ديني و ... براي ايران پيش از اسلام بوسيله مولفين ناشناس و ساختن مولف و كتاب مجهول و مجعول ديگري به نام "ابن نديم" و "الفهرست" براي اثبات صحت آن كتابها و حضور آن مولفين مشغول شدند" و حتي افسانه مسخره كتاب سوزي مسلمين را مطرح نمودند (مسلماناني كه پيامبرشان فرموده است: "اطلبو العلم و لو بالصين" و مسلماناني كه كتب فلسفي و غير فلسفي يونانيان غير مسلمان را ترجمه مي كردند و ...) "سپس به ساخت كتابي ديگر درباره تاريخ پرداختند تا ديگر نوشته هاي جعلي آنان درباره تاريخ ايران كهن نيز، مستندي ديگر بيابد." و بطور همزمان عرب و ترك را بكوبد و تحقير نمايد و بدينسان شاهنامه فرودسي فراهم شد. "... فردوسي نه مولف و مدون شاهنامه بل فقط سراينده آن بوده است و آن انديشه و افسانه كه در تاريخ گويي و خلق وخوي تراشي براي ايران و ايرانيان، در شاهنامه مي گذرد، نه حاصل برداشت و تتبع فردوسي بل بر آمده ي توصيه و تزريق سفارش دهندگان شاهنامه به فرودسي يعني شعوبيه بوده است."آري، "سرودن شاهنامه پيشه فردوسي بوده است ، نه انديشه او...". و اين درآمدي بود بر سناريوپي كه يهود نوشت و شعوبيه به اجراي آن همت گمارد و همچنان پرده هاي ديگري از اين نمايش توطئه آميز يهود توسط پروردگان و شاگردان شعوبيان در طول زمان به اجرا در آمد.


در قرون بعدي و خصوصاً قرون 15و 16 ميلادي كه دنياي اسلام تحت قيادت و رهبري ملت ترك (در امپراطوري عثماني) اركان اروپاي مسيحي را به لرزه در آورده و پس از فتح اروپاي شرقي با محاصره وين پايتخت امپراتوري اتريش قصد گسترش مرزهاي دنياي اسلام را تا آنسوي اروپاي غربي داشت، "زر" ارباب كليسا به مدد "تزوير" يهود آمد و اين بار ايجاد اختلاف و تفرقه ميان ملل مسلمان نمود بيشتر و گسترده تري يافت. دشمنان اسلام ، ملل اسلامي را به شورش عليه امپراطوري عثماني تحريك كردند و با انواع حيله ها و دسايس و ترفندهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي و ... نهايتاً به مراد خويش كه همانا ايجاد اختلاف و نزاع بين ملل مسلمان بود دست يافتند و نتيجه آن شد كه در جنگ جهاني اول امپراطوري تركهاي عثماني مغلوب توطئه مشترك يهود و اروپاي مسيحي گرديده و دنياي اسلام تحت سيطره آنان در آمد.


ج - اروپاي مسيحي پس از پيروزي در جنگ اول جهاني و تسلط بر ممالك اسلامي (كه بخش اعظم آنها تا جنگ جهاني اول جزئي از امپراطوري عظيم تركهاي مسلمان عثماني بود) ، نه تنها از سياست "ايجاد اختلاف بين ملل اسلامي" دست بر نداشت بلكه با بهره گيري از نتايج علوم جديد همچون روانشناسي و جامعه شناسي و ... سياست مذكور را در قالبي سيستماتيك و موثرتر از پيش به اجرا در آورد.يعني:


اولاً: مرزهاي جغرافيايي ممالك اسلامي را در قالب نظام بين الملل جديد بگونه اي طراحي كرد كه در هر كشور اسلامي تا حد امكان اقوام و نژادهاي مختلفي سكونت داشته و هميشه امكان نزاع بين آنها وجود داشته باشد. ضمناً ممالك عربي را بصورت كشورهاي كوچك، تكه تكه كرد.


ثانياً: اجازه غصب فلسطين اسلامي و تشكيل كشور اسرائيل را به يهوديان داد تا هم مزدي براي خدمات آنها بوده باشد و هم غده اي سرطاني در پيكره دنياي اسلام.


ثالثاً: با توجه به وحشت و ترسي كه غرب از تركها و تشكيل مجدد امپراطوري قدرتمند اسلامي توسط آنها داشت، تلاش كرد تا دنياي ترك را بشدت از هم بپاشاند. بنابراين: از سويي به روسيه چراغ سبز نشان داد كه ملتها و ممالك حوزه قفقاز وآسياي مركزي را كه بيش از 90 درصد آنها را تركهاي آذربايجاني، تركهاي داغستاني، تركهاي تاتار، تركهاي چچن واينگوش، تركهاي تركمن، تركهاي اوزبك، تركهاي قزاق، تركهاي قيرقيز و ... تشكيل مي دادند، تحت سلطه استعماري خود و سيطره ي دنياي مسيحيت ارتدوكسي قرار دهد و از سوي ديگر به چين كمونيست اجازه داد كه مملكت اسلامي تركستان شرقي را كه سرزمين اجدادي ميليونها نفر ترك اويغور مي باشد تحت سلطه خويش در آورد (تركستان شرقي را چينيها اكنون ايالت سين كيانگ نام نهاده اند) و از سويي ديگر تركيه را (كه وارث امپراطوري عثماني بود) به شدت تحت فشار سياسي،اقتصادي و ... قرار داد.


رابعاً: همچون گذشته توجهي خاص به ايران نمود چرا كه از لحاظ جغرافيايي سرزمين ايران بين دنياي ترك مسلمان و دنياي عرب مسلمان واقع شده و اگر در ايران قدرتي ضد دو قدرت عمده ي جهان اسلام (ترك و عرب) بوجود مي آمد تفرقه دائمي مسلمين ،امري حتمي و تضمين شده، بود. لكن تحقق اين توطئه در ايران مانعي اساسي و مهم داشت و آن مانع اين بود كه مردم مملكت ايران از هزاران سال پيش از اقوام و ملتهاي مختلفي تشكيل شده بودند و اين كثيرالمله بودن ايران به نحوي كه هر قومي و ملتي اعم از ترك، فارس، عرب، تركمن، بلوچ، كرد، لر و ... زبان و فرهنگ خاص خود را داشته و به آن افتخار مي نمود، مانع تحقق يك ناسيوناليسم قومي كه مزاحمتي دامي براي دنياي ترك و دنياي عرب باشد، بود.


لذا مي بايست در كشور ايران ،ترتيب مسلط نمودن يك قوم بر ساير اقوام داده مي شد و زبان و فرهنگ قوم مسلط تقويت و زبان و فرهنگ بقيه اقوام به تدريج نابود مي گرديد. اما قومي كه مناسب براي اين امر بود قوم ترك ايران نبود براي اينكه گرچه تركهاي ايران فرزندان تركهاي سومر، ايلام، اورارتو و ... و نيز تركهاي اوغوز كه بعدها بخشي از آنها به نزد برادران ترك بومي خود در ايران كه عمدتا در غرب و شمالغربي ايران مي زيستند، بودند و از لحاظ جمعيت اكثريت نسبي را در ايران داشته و طي هزار سال پس از اسلام بر ايران حكم رانده بودند و دولت در حال حكومت قاجار را هم آنها تأسيس كرده بودند، لكن بلحاظ كينه تاريخي پيش گفته ،كه دنياي غرب و يهود از عنصر ترك داشت، قدرت بخشيدن مجدد به آنها در ايران براي غرب و يهود متصور نبود. لذا زبان و فرهنگ فارسي مي توانست محور اين فعاليت باشد.


غربيان و يهود براي نيل به اين هدف در ايران چهار سياست عمده را مي بايست به مرحله اجرا در مي آوردند:


1- تحريف هر چه بيشتر تاريخ بگونه اي كه اولاً وانمود شود تاريخ سرزمين ايران صرفا با ورود هخامنشيان پارسي زبان به ايران آغاز شد و نيز بگونه اي كه وجود مردم بومي ايران كه از هزاران سال قبل از ورود قوم پارس به ايران تمدنهاي درخشان سومر و ايلام و ماد (اجداد باستاني تركان ايران) و اكد و ... را در ايران بنيان نهاده بودند فراموش گردد، ثانياً وانمود شود كه مردم ايران به اجبار عرب و ترس از شمشير او، اسلام آوردند. يهودياني كه اينك به لباس مستشرقين و اساتيد دانشگاهي در آمده بودند، وظيفه تحريف تاريخ را در ايران به عهده گرفتند و در واقع اولين كتب تاريخي به سبك جديد در ايران توسط دانشمندان يهود همچون گيرشمن و .. نوشته شد. اين مستشرقين همچنين به تربيت شاگرداني مزدور در ايران پرداختند تا بعد از آنها خود در اين راه گامهاي شعوبي وار بردارند.


2- مستحيل نمودن اقوام غير فارس ايران از طريق انكار هويت آنها و سپس تحميل هويت پارسي به آنان.


3- درخشان، شكوهمند و پر عظمت نشان دادن دولتهاي پارسي پيش از اسلام همچون دولت هخامنشيان و دولت ساسانيان، از طريق جعل و تحريف اسناد و مدارك تاريخي.


4- تضعيف مذهب تشيع و اسلام با تضعيف روحانيون شيعه بعنوان مبلغان فرهنگ اسلامي از طريق وانمود كردن اينكه روحانيون مبلغان فرهنگ عرب هستند و تلقين اينكه دين زردشتي جزو عناصر اساسي هويت قومي ايرانيان است ( همچنانكه يهوديان، خود، تنها مردمي هستند كه دين يهوديت را مبناي قوميت و مليت خويش قرار دادند) .


غرب و يهود در اجراي سياستهاي چهارگانه فوق ابتدا حكومت ترك قاجار را ساقط و پهلوي را كه مدعي بود از اخلاف كوروش و انوشيروان پارسي است ! در راس حكومت ايران قرار داد. پهلوي نيز براي محقق ساختن اين سياستها نخست به سركوب ايلات و عشاير ايران اعم از : ترك و عرب و لر و .. پرداخت، سپس با اعلام زبان فارسي بعنوان تنها زبان رسمي كشور و با تاسيس دانشگاهها و مدارس به سبك جديد به تبليغ ايده هاي ناسيوناليستي فارس گرا همت گمارد، جشن هاي 2500 ساله برگزار كرد، بكارگيري زبانهاي غير فارسي خصوصاً زبان تركي را ممنوع ساخت، آذربايجان را كه در زمان قاجاريه به عنوان يك ايالت ثروتمند ترك نشين شامل استانهاي فعلي آذربايجان غربي و شرقي، ارديبل، زنجان و همدان بود، قطعه قطعه نمود، براي القاء احساس حقارت در اقوام ايراني خصوصاً تركهاي ايران فرهنگ هتاكي و جوك سازي را تشويق و ترويج نمود، موسيقي ملي و سنتي را معادل موسيقي فارسي قلمداد كرد و از بكار گيري و رشد موسيقي تركي آذربايجاني و ... جلوگيري كرد، تاريخ ادبيات ايران مساوي شد با تاريخ ادبيات فارسي و هزاران هزار شاعر و اديب و محقق و دانشمند ترك ايراني و هزاران كتاب و رساله تركي ممنوع الانتشار شد، الواح باستاني كشف شده مربوط به تمدنهاي قبل از ورود باصطلاح آرياييها به ايران از جمله تمدن سومر ، ايلام و ... از موزه ها و دسترس اهل تحقيق به زير زمينهاي تاريك منتقل شد (در اين خصوص ر. ك. به مصاحبه دكتر حسين محمد زاده صديق با هفته نامه "سينا" ، مورخ 80/2/1 ، ص7 )


در اجراي سياست نابود نمودن هويت تركي مردم ترك منطقه شمال غرب و غرب ايران ( منطقه آذربايجان بلكه فقط)، صدها كتاب و مقاله حاوي مطالب مجعولِ يهودساخته توسط شعوبيان جديد (امثال فروغي ، ايرج افشار سيستاني و ...) به رشته تحرير در آمد، تا به مردم ترك اين ديار چنين القاء نمايد كه آنها "ترك" نيستند "ترك زبان" هستند، يعني مدعي شدند كه مردم اين منطقه فارس بوده اند !!! و تا پيش از سلجوقيان يا مغول يا صفويه به زبان فارسي آذري!! سخن مي گفته اند. (اما پاسخ صدها سوال و از جمله اين سوال را كه چرا تنها مردم آذربايجان، زبان شيرين فارسي با لهجه آذري را آذري!! را به يكباره فراموش كرده و ترك زبان شدند ولكن كردها كه همسايه ديوار به ديوار آذربايجانيها هستند يا اصفهانيها كه شهرشان پيش و بيش از آذربايجان مركز حكومت تركهاي ايران بوده نيم زبان كردي و لهجه فارسي اصفهاني خود را از دست نداده و ترك زبان نشدند و ... جوابش را تنها خدا مي داند و بس !!!) و در اين راه به اجير كردن روشنفكراني از هر قوم پرداختند كه در مقابل اين سياست يهود ساخته بكلي خود را باخته بودند. نمونه اعلي و بارز اين سنخ روشنفكران خود باخته و مزدور در آذربايجان كسي نيست جز سيد احمد كسروي . كسروي كسي بود كه از جانب پدر، سيّد و لذا عرب بود و زبان مادري اش، تركي آذربايجاني، اما شگفتا كه به هر دو خيانت كرد : هم عليه اسلام محمدي شوريد و ادعاي پيامبري كرده و دين جديدش! را پاكديني نام نهاد !! و هم عليه زبان مادري اش، تركي آذربايجاني اقدام كرده و كتابي مهمل بافت با عنوان "زبان آذري يا زبان باستان آذربايجان" و لاجرم به جزاي هتاكي هايش عليه اسلام و اقدامات ضد ترك وضد تركي اش با تيغ قهر فدائيان اسلام به هلاكت رسيده و خسرالدنيا و الاخره شد. (امثال كسروي در ميان هر قوم و ملت وجود داشته و خواهند داشت. دكتر شريعتي ـ كه عليرغم بسياري از ژرف انديشي هايش متاسفانه در زمينه تاريخ اسلام ، ايران و ملل مسلمان مقهور تاريخ سازي يهود بودـ در اين مورد مي گويد: ".. صاحب ابن عباد عالم بزرگ و سياستمدار معروف مي گفت: من از ايراني ـ فارس ـ بودن خويش شرم دارم" رجوع شود به كتاب بازشناسي هويت ايراني اسلامي، صفحه 165)


سياستهاي فوق كه توسط پهلوي پدر و به مدد ديكتاتوري رعب انگيز وي شروع شد توسط فرزندش محمدرضا پهلوي (كه خود را آريا مهر و سايه خدا! تصور كرده و مي فرمود !! كه: كوروش آسوده بخواب ما بيداريم!!) با بهره گيري از سخن و قلم شعوبي مزاجانِ شونيست ، كه اينك تعدادشان لشكري جرار شده بود و نيز با استفاده از تكنولوژيهاي مدرن مثل تلويزيون، سينما و ... با شدت بيشتر ادامه يافت. اما به مصداق:


دونيادا قارانليقلار اگر جمع اولا بيرـ بير
بير خيرداجا شمع ايشيقيني سؤندوره بيلميز


و نيز به مصداق:


چراغي را كه ايزد برفروزد هر آنكس پف كند ريشش بسوزد


آن همه تحريف تاريخ و سركوب زبان ، هويت و فرهنگ اقوام ترك و ... ايران، مثمرثمر واقع نگرديد و اين اقوام نه تنها هويت ، زبان و فرهنگ خود را از دست ندادند بلكه طومار عمر آن رژيم مجري اهداف يهود را در انقلاب اسلامي سال 57 در هم پيچيدند.ضمن آنكه ديگر حتي در خود غرب نوشته هاي آريامهريان فاقد هرگونه ارزش علمي شناخته ميشود . دكتر هيئت در اينخصوص مي نويسد : " .....اغلب نويسندگان ايراني در قرن بيستم به علت گرفتاري ايدئولوژيك به ناسيوناليسم افراطي و فارس گرايي، هر آنچه در باره تاريخ و فرهنگ و زبان نوشته اند به قدري غير واقعي و تعصب آميز بوده كه اعتبار خود را نزد مولفين و دانشمندان غرب از دست داده به طوري كه پروفسور دورفر استاد ايران شناسي و ترك شناسي آلمان در مقدمه كتاب خلج ( Khalaj Materials ) مي نويسد : " Iranica non leguntura " و مي افزايد در اروپا نوشته هاي مولفين علوم انساني ايراني قرن بيستم خوانده نمي شود . اين واقيت تلخ ه هر خشك و تر را با هم مي سوزاند و اعتبار فرهنگ فارسي را بدين پايه فرود آورده ، نتيجه همين تعصبات ملي گرايي است كه خود از فرنگ براي ما به ارمغان آمده است . " ( ر. ك. فصلنامه " وارليق" بهار 1380 ، ص 24 )


د ـ وقوع انقلاب اسلامي، نقشه هاي تفرقه افكنانه كنيسه و كليسا را دچار شكستي فاحش در ايران و به تبع آن در جهان اسلام كرد. انقلاب اسلامي، فرصتي بود و هست كه براي هميشه نقشه هاي يهود و غرب در ايجاد اختلاف بين ملل مسلمان باطل شود و زمينه هاي تحقق تمدن اسلامي نوين فراهم گردد. اما نكته آنكه تا زمانيكه در داخل كشورمان وحدت حقيقي محقق نگردد امكان اتحاد با ملل مسلمان ديگر نيز موجود نخواهد بود.و همانطور كه پيشتر اشاره شد اين وحدت البته بدين معنا نيست كه اقوام غير فارس ايراني، زبان و هويت خود را به نفع زبان و هويت فارسي از دست بدهند، (اين گونه وحدت و اتحاد كه در واقع هضم و حل است نه وحدت و اتحاد !! همان چيزي است كه جاعلان شعوبيه و آريا مهريان با شعار، يك ملت، يك زبان، يك فرهنگ مي خواستند در ايران پياده كنند و درواقع به اقوام ترك و ... ايران ديكته مي كردند كه : براي اينكه وحدت و استقلال و تماميت ارضي كشور حفظ شود شما هويت ترك و زبان تركي تان را به نفع ما فراموش و ترك كرده و فارس شويد) بلكه به اين معناست كه هويت و زبان و فرهنگ تمامي اقوام ايراني به رسميت شناخته شود، و اينان از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... حقوقي برابر و مساوي با حقوق قوم فارس بيابند، و مثلاً بتوانند به زبان خود در مدرسه و دانشگاه بخوانند و بنويسند و تدريس كنند و به حفظ و اشاعه موسيقي، هنر و ادبيات قومي و ملي خود اقدام نمايند. در اين صورت است كه احساس تبعيض از ميان برخاسته و تعارضات رفع و فرشته وحدت بر اين سرزمين بال مي گسترد. در غير اين صورت، افتادن مجدد در دام توطئه تاريخي يهود امري حتمي ناگزير و ناگريز خواهد بود.


بايد دانست و بخوبي دانست كه در روزگار ما كه به مدد تكنولوژي پيشرفته راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و...، دانش و آگاهي از سطح خواص به سطح عموم مردم تسري يافته است و در كشور ما بامساعي بزرگاني چون مرحوم استاد پروفسور ذهتابي شبستري، دكتر هيأت، ناصر پورپيرار و ... غبار از چهره حقايق تاريخي كشورمان زدوده شده و دست خيانتكار يهود و يهود پيشه گان در تحريف تاريخ ايران از آستين تفرقه بيرون افتاده و رو شده است و نيز خيانت روشنفكران اسلام ستيز و ترك ستيز نيز بر همگان آشكار گرديده و حتي دانش آموز مدرسه اي در نقطه اي محروم از استان همدان از اين حقايق اطلاع يافته و به ترك بودن خودش افتخار مي كند و يا آن دانش آموز ديگر از نقطه ديگر آذربايجان كه نامه به رئيس جمهورش مي نگارد و خواستارآن مي شود كه به زبان مادريش تركي اجازه تحصيل به او و امثال او داده شود، ديگر نمي توان همچون گذشته رفتار كرد. اينك چشم ها و گوشها سخت تيزبين و حساس است، اينك روزگار افرادي چون فروغي و كسروي و... كه براي لجن مال كردن تاريخ اين مرز و بوم مزدوري يهود و غرب را ميكردند و آموزش ميدادند به سر آمده و نبايستي به نوچه هاي دست چندمي امثال فروغي و كسروي اجازه داد كه همچون گذشته هويت و زبان و فرهنگ اقوام ايران خصوصا تركها را در قالب كتاب و مقاله و فيلمها و سريالهاي كذايي انكار، تحريف و به آنان اهانت نمايند. زنهار كه اينان خدمتگزاران يهودند و تيرهاي دست شيطان و خواسته و ناخواسته در تفريق اقوام ايراني و لاجرم دنياي اسلام مي كوشند و بدرستيكه اينانند مانعان سيادت مجدد اسلام و مسلمين .Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home