Thursday, July 21, 2005

غار عليصدر: بخش گل تپه٬ شهرستان كبوترآهنگ٬ استان همدان٬ آذربايجانغار عليصدر: بخش گل تپه٬ شهرستان كبوترآهنگ٬ استان همدان٬ آذربايجانكارشناس برنامه ايران زيبا: غار الستر به اشتباه ميان مردم به غار علي صدر معروف شده است.

خانم يزدان پناه ضمن بيان اين مطلب در برنامه ايران زمين، افزود: غار علي صدر يكي از ويژگيها و پديده هاي طبيعي استان همدان است كه در 60 كيلومتري شمال همدان دركوههائي موسوم به سوباشي و در روستاي الستر واقع است كه به غلط آن را علي صدر مي نامند.

وي در ادامه يادآور شد كه غار علي صدر در كوه كم ارتفاعي واقع است و دهانه غار پائين تر از سطح كوه و در وسط يكي از كوچه هاي ده الستر قرار دارد.

خانم يزدان پناه سپس وجود دو غار ديگر در اين كوهها را يادآوري كرد و گفت: غار سوباشي 12 كيلومتر و غار سراب 7 كيلومتر با غار اصلي فاصله دارد و آب موجود در غار علي صدر از غار سراب سرچشمه مي گيرد.

غار عليصدر

غار عليصدر به عنوان بزرگترين غارآبي جهان يكي از پرجاذبه ترين و شگفت انگيزترين غارهاي دنيا محسوب مي شود و از موقعيت خوبي دراين منطقه برخوردار است. اين غار كه در 72 كيلومتري شمال غربي همدان واقع شده است، به عنوان زيباترين جلوه طبيعت همه ساله در فصول مختلف، بويژه تابستان مورد بازديد مسافران و مشتاقان از گوشه و كنار ايران و ساير كشورهاي جهان قرار مي گيرد.

غار عليصدر به صورت درياچه اي عظيم در دل كوههاي موسوم به «سوباشي» در روستاي عليصدر قرار گرفته و از تعداد زيادي تالار بزرگ و كوچك و پيچ در پيچ كه طول آن به 1200 متر مي رسد تشكيل شده است . اين غار عظيم درحال حاضر به يك دهكده گردشگري تبديل شده است و اصلاحات خوبي از نظر نورپردازي، صدا، تردد و نحوه استفاده از داخل غار صورت گرفته است و همچنين ايجاد مراكز تفريحي و رفاهي و نمايشگاهي و فروشگاههاي بزرگ جلوه ويژه اي به اين غار داده است.


غار عليصدر در 80 كيلو متري شمال همدان و در كوههايي كه به سوباشي معروفند و در روستاي عليصدر از توابع بخش گل تپه شهرستان كبوترآهنگ واقع شده و يكي از زيباترين پديده هاي طبيعي جهان است . كوهي كه اين غار عظيم و شگفت انگيز در دل آن قرار دارد ، در جنوب روستا و تقريبا چسبيده به آن است و ارتفاع چندان زيادي ندارد . در اين كوه دو غار ديگر به اسامي سوباشي و غار سراب موجود مي باشد كه به ترتيب حدود 7 و 11 كيلومتر با غار عليصدر فاصله دارند. و به گفته اهالي و آنچه كه در منابع جغرافيايي آمده است ، آب درون غار عليصدر از غار سراب سرچشمه ميگيرد. دهانه غاردردامنه هم سطح زمين ودرجهت يكي از كوچه هاي روستاي عليصدرقرارگرفته است . پس ازورودبه غار به محوطة نسبتا وسيعي مي رسيم كه رسوبات كربنات كلسيم در سقف و ديوارهاي آن نمايانگر آن است كه در گذشته در اين محوطه آب وجود داشته است محل فعلي آب درون غار حدود 50 متر با اين محوطه فاصله دارد و سطح آن چندين متر پايين تر از آن است و مجرايي به عمق 2 متر از محوطة ورودي تا محل آب كشيده شده است و تا چند ده متر در آب به طرف عمق غار ادامه دارد و مشخص ميكند كه در گذشته براي استفاده ار آب غار حفاري گرديده است . محوطه غار از تعداد زيادي تالارهاي بزرگ و كوچك و پيچ در پيچ تشكيل گرديده است . كه به وسيلة‌ دهليزها و دالان هاي مشبك با يكديگر مرتبط ميشوند و وسعت بعضي از آنها به بيش از چند صد متر مربع مي رسد . از مجموع رشته آبهاي داخل غار ، درياچة بزرگي به وجود آمده كه كف تمامي غار ( تالار ها و راهروها ) را در برگرفته است . آب درياچة بدون رنگ و بو است و مزه آن معمولي و بسيار زلال است و تا عمق 5 متري كف آن به خوبي با كمترين نور قابل ديدن است اين آب از لحاظ درجة حرارت جزو آبهاي سرد است و نتايج آزمايش هاي فيزيكوشيميايي آن نشان مي دهد كه در نقاط مختلف غار تركيبات شيميايي آب نزديك به هم و جزو دسته آبهاي بيكربنات كلسيم سبك يا نزديك به خنثي و از نظر ميكربي آلوده مي باشد . سطح آب غار داراي نوساناتي است كه آثار آن روي ديوارهاي غار به خوبي مشهود است و چون آب غار توسط رشته هايي به خارج مي رود سطح آب به استثناي مواقع پر آبي يكنواخت مي باشد . سقف غار عليصدر كه در پاره اي از قسمتها تا حدود 10 متر از سطح آب ارتفاع دارد ، پوشيده از رسوبات كربنات كلسيم خالص و مخلوط با عناصر شيميايي مختلف است كه جريان آب از خارج به داخل غار آن را ايجاد نموده است اين رسوبات به صورتهاي مختلف استالاگميت هايي را تشكيل داده است كه هريك از زيبايي و جلوة خاصي برخوردار است . در كف غار و در نقاطي كه آب وجود ندارد نيز به وفور استالاكميت هاي متنوع مي بينيم . در اثر بخار و جريان ملايم آب از حارج به داخل كه در بعضي نقاط بصورت چكه هايي به سطح درياچه سرازير مي شود رسوبات آهكي نرم و تجزيه شده با رنگهاي مختلف و زيبا تمامي سطح ديوارهاي غار را مي پوشاند ، و با اندك ضربه‌اي به داخل آب سرازير ميگردد . منظرة‌ درون غار بسيار بديع و هواي آن سبك است و حالت سكون مطلق دارد . بصورتيكه اگر شمعي در آن روشن كنيم , هيچگونه حركتي در شعله شمع نمايان نمي شود . تمامي كانالهاي اين غار هنوز كشف نشده است و گفته مي شود كه در يكي دو شبكة آن ميان 10 تا 11 كيلومتر پيشروي شده‌است . در بعضي از كانالهاي آن پس از عبور از درياچه به خشكي مي رسيم كه با طي نمودن مسافتي طولاني در خشكي دوباره درياچه و يا كانال آب نمايان مي شود . به طور رسمي 2100 متر از طول غار شناسايي شده كه ارتفاعي بين 1 تا 35 متر ، عرض 2 تا 15 متر و عمق 1 تا 17 متر را دارا مي باشد . اين غار از پرجازبه ترين مراكز سياحتي استان همدان است كه همه ساله از اقصي نقاط كشور و نيز از كشورهاي ديگر تعداد زيادي ( حدود هزار نفر ) از آن بازديد مي كنند . اخيرا تاسيسات رفاهي را در اطراف غار گسترش داده اند و در داخل غار با استفاده از روشنايي برق و قايق هاي پدالي چهار نفره بازديد از اين غار را بسيار آسان نموده است .


Share/Bookmark

1 Comments:

Blogger m11.in said...

like.your.blog.very.much.thanks.for.creating.this blog.
you.write.really.very.nice.i.am.your.daily.visitor.

6:14 AM  

Post a Comment

<< Home