Thursday, July 21, 2005

قلعه خان گؤرمز تويسركانقلعه خان گؤرمز تويسركان

مردم شهر تويسركان به لهجه‌ها و زبان‌هاي مختلف لكي، لري، كردي و تركي صحبت مي‌كنند.

از شهر كه خارج مي‌شويم در امتداد غرب به طرف جاده اسدآباد مي رويم. در اين ميان پس از گذشتن از باغ‌هاي بسيار زيبايي كه به تازگي به شكوفه نشسته‌اند به سمت قله خان گرمرز حركت مي‌كنيم.

ابتدا بايد كمي‌ پياده رفت تا به دامنه‌هاي آن رسيد. پس از آن شيب تند مي‌شود. پس از دو ساعت راهپيمايي به قله زيباي كوه مي‌رسيم كه در فصل بهار پر از آلاله‌هاي وحشي است.

قله خان گرمرز محوطه بسيار بزرگ تختي است . زبان شناسان ريشه كلمه خان گرمرز را اورمزد يا جايي كه اهورا مزدا فرود مي‌آيد می‌دانند.

گرچه اهالي محل حكايتي بسيار شنيدني نيز درباره اين كوه دارند،آنها می گویند:

بنا بر رسمي‌ قديمي، هر دختري كه ازدواج مي‌كند در شب زفاف بايد به پيش خان روستا برود، تا اینکه يكي از اهالي روستا در اقدامي‌شجاعانه، دختر مورد علاقه‌اش را بر مي‌دارد و فرار كرده و در اين ‌كوه پنهان مي‌شود. در زبان تركي خان گرمرز یعنی جایی كه خان نمي‌بيند.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home