Thursday, August 18, 2005مصاحبه هفته نامه سینا با جناب دکتر هیئتدر « تاريخ طبري » كه قديمي ترين و يكي از معتبرترين كتب تاريخي اسلامي است و 1200 سال پيش نوشته شده و همچنين در تاريخ بلعمي كه خلاصه و ترجمة تاريخ طبري است و مربوط به يكهزار سال پيش است همدان و زنجان جزو آذربايجان محسوب شده است


سينا : ضمن تشكر از حضرتعالي كه با وجود مشغلهُ فراوان علمي و تحقيقاتي ، وقت خودتان را در اختيار ما قرار داديد ابتدائاً مايل هستيم كه جنابعالي بيوگرافي هر چند مختصري از خودتان را بيان فرمائيد .
دكتر هيئت : بيوگرافي اينجانب بارها در مواضع مختلف چاپ شده است . با اين وجود به طور مختصر عرض مي كنم كه بنده تبريزي هستم . پدرم مرحوم’’ ميرزا علي هيئت‘‘ از مجتهدان و رهبران مشروطه و نيز از بنيانگذاران عدليه بودند كه مدتي چند سمت رياست ديوان كشور را هم عهده دار بودند . مادرم دختر مرحوم’’ ميرزا محمد مجتهد تبريزي‘‘ از خانوادهُ ’’ فروغ‘‘ بود . من در سال 1304 شمسي در’’ تبريز‘‘ متولد شدم . مرحوم پدرم به دعوت مرحوم’’داور‘‘ از سال 1306 شمسي وارد عدليه ( دادگستري ) شده و نخستين مأموريتش ، تأسيس و رياست عدليهُ همدان ( استيناف ) بود و به همين جهت ما پنج (5) سال در شهر همدان ( در محلهُ كولانج ) زندگي كرديم . من تحصيلاتم را در مدرسهُ شرافت همدان ( در ميدان استر مورد خاي ) شروع و دو سال اول را در همان جا به پايان رساندم و بهترين خاطرات زندگي ما از همين سالهاي اقامت در همدان مي باشد . سپس تحصيلاتم را در تبريز و بعداً در تهران ادامه دادم . دو سال اول رشتهُ پزشكي را در ايران گذرانده و سپس به استانبول رفتم و پس از اخذ دكتراي پزشكي ، دورهُ تخصصي جراحي را در استانبول و پاريس به پايان رسانده و در سال 1331 از پاريس به تهران آمدم و در بيمه هاي اجتماعي و بيمارستان دادگستري استخدام و به طبابت و جراحي پرداخته و ضمن اعمال جراحي عمومي به جراحي قلب پرداختم . در آن موقع جراحي قلب مانند معجزه بود .

در سال 1341 براي اولين بار در ايران موفق به انجام جراحي قلب باز ( سرد كردن بيمار يا هيپوترمي ) شدم و از سال 1346 شروع به جراحي قلب باز با به كار بردن دستگاه قلب و ريهُ مصنوعي نمودم . ابتدا روي سگها عمل كردم و در بيمارستان شهرباني تيمي تشكيل دادم . تا آن زمان جراحي روي حيوانات ( يعني جراحي تجربي ) در ايران سابقه نداشت . بعد با همان متد جراحي روي انسان را شروع كردم . در سالهاي 48-1347 براي اولين بار در ايران اعمال جراحي تعويض دريچه هاي قلب ، پيوند كليه روي انسان و پيوند قلب روي سگها را با موفقيت انجام دادم و بعد از گزارش اعمال جراحي به آكادمي جراحي پاريس ، در سال 1983 ميلادي به عضويت آكادمي جراحي پاريس انتخاب شدم .

از سال 1343 تا 1355 يعني به مدت 12 سال مجلهُ دانش پزشكي را منتشر نمودم . در اين مجله بيش از پنجاه مقالهُ علمي به قلم اينجانب چاپ شده است . در سال 1340 بيمارستان خصوصي جاويد را تأسيس كردم و در سال 1344 كتاب جراحي عمومي را در 627 صفحه تاليف و منتشر نمودم . از سال 1342 به نمايندگي ايران در « انجمن بين المللي جراحي » انتخاب شده و 33 سال در اين سمت انجام وظيفه نمودم .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با دوستان آذربايجاني از جمله : مرحوم دكتر حميد نطقي ، دكتر محمد علي پير هاشمي ، صمد سرداري نيا ، مرحوم منظوري خامنه اي ، حسن اغنامي و چند نفر ديگر مجلهُ « وارليق » را منتشر كرديم كه هنوز هم بعد از 24 سال انتشار آن ادامه دارد . بعداً دوستان ديگري همچون : مرحوم پروفسور بيگدلي ، كمالي ، مشروطه چي ( سوُنمز ) ، هادي و محمدرضا هيئت به ما پيوستند . ضمناً 7 جلد از تاليفاتم در اين مدت چاپ و منتشر شده است كه عبارتند از :

- آذربايجان ادبيات تاريخينه بير باخيش ( در 2 جلد )
- مقايسه اللغتين ( بررسي مقايسه اي زبان تركي آذري با زبان فارسي )
- توركلرين تاريخ و فرهنگينه بير باخيش
- سيري در تاريخ زبان و لهجه هاي تركي
- آذربايجان شفاهي خلق ادبياتي
- ادبياتشناسليق

اين كتابها اكثراً در باكو و آنكارا هم با حروف كيريل و لاتين چاپ شده است . تاكنون در حدود يكصد مقاله ام در خصوص جراحي و بيش از سيصد مقاله ام در مورد توركولوژي ( تركشناسي ) ، زبان و ادبيات و تاريخ تركان ، اسلام شناسي و دفاع از فرهنگ تركي ايراني در مجله « وارليق » و مطبوعات ديگر به چاپ رسيده است . ضمن اينكه تأليف ديگرم با عنوان « خلاصهُ تاريخ فلسفهً غرب » آماده چاپ مي باشد

اينجانب از سال 1367 تا كنون به عنوان مدير گروه جراحي در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به خدمت بوده و جراحي تدريس مي كنم .

سينا : هم اكنون بيشتر از سي ميليون نفر از جمعيت ايران را تركها تشكيل مي دهند كه با وجود سياستهاي شوونيستي هويت خود را حفظ نموده اند . لطفاً مختصري از سابقه فرهنك و تمدن پر آوازهُ تركان ايران را بيان بفرمائيد .
دكتر هيئت : اسناد و مدارك متعدد باستانشناسي بدست آمده ، نشان مي دهد كه از هزاران سال قبل و پيش از اينكه اقوام آريايي به سرزمين ما ايران بيايند ، اقوام التصاقي و ترك زبان سومري ، ايلامي ، هيتي ، هورري ، اورارتو ، كاسي ، قوتي و لولوبي ، ماننا ، ماد و ... كه نياكان ما تركان ايران محسوب مي شوند درخشانترين و تأثير گذارترين تمدنهاي بشري را بنيان نهادند و با درك اين حقيقت بايد گفت كه تاريخ تركان ايران بسيار قديمي تر از تاريخ آريائي ها است و زماني كه آريائيها هنوز به سرزمين ما ايران مهاجرت ننموده بودند تركان ايران از قرنها جلوتر والاترين تمدنها را در ايران بنا نهاده بودند كه يافته هاي باستانشناسي در نقاط مختلف ايران كه مربوط به اين تمدنها است سند قاطعي بر اين حقيقت است .

البته مي دانيد كه تركها از قديمي ترين ملل جهان هستند و چه در گذشته هاي دور و چه در حال حاضر در گستره وسيعي از كره زمين زندگي كرده و مي كنند و بدلايل مختلف از جمله فراواني جمعيت و .... در مقاطعي از تاريخ مجبور به مهاجرت به مناطق جديد مي شدند از جمله به كشور ما ايران . تاريخ كتبي تركان با ظهور هونها در متون چيني و قراردادي كه در سال 315 قبل از ميلاد با چين بستند ، شروع مي شود . بعد با امپراطوري گوُگ توركلر ( تركان آسماني ) و اويغورها و قرقيزها و قاراخانيان ( آل افراسياب ) و غزنويان ادامه مي يابد . از قرن دهم ميلادي مهاجرت تركان آسياي ميانه به ممالك مختلف از جمله ايران شروع و با تشكيل امپراطوريهاي مقتدر تركان سلجوقي و تركان خوارزمشاهي و ايلخانان و تركان تيموري شدت مي يابد و بدين ترتيب تركان بومي ايران بويژه در مناطق شمال غرب و غرب پذيراي برادران ترك خود شده و آنها را از جان و دل پذيرا مي شوند .

سينا : در مورد تاريخ تركان همدان هم توضيحاتي بيان بفرمائيد .
دكتر هيئت: همان طوري كه گفته شد از هزاران سال قبل و قرنها پيش از آمدن آريائيها به ايران ، اقوام ترك در ايران و از جمله در همدان سكونت داشته و دارند . در « تاريخ طبري » كه قديمي ترين و يكي از معتبرترين كتب تاريخي اسلامي است و 1200 سال پيش نوشته شده و همچنين در تاريخ بلعمي كه خلاصه و ترجمة تاريخ طبري است و مربوط به يكهزار سال پيش است همدان و زنجان جزو آذربايجان محسوب شده است ( رجوع شود به مبحث : فتح آذربايگان از كتاب تاريخ بلعمي ) بنابراين تاريخ تركان همدان از تاريخ تركان آذربايجان جدا نيست . همچنين مهاجرتهاي تركان از آسياي مركزي به ايران و پيوستن شان به تركان بومي ايران شامل اين خطّه از آذربايجان يعني همدان نيز بوده است .

البته تاكنون در ايران تاريخ مهاجرتهاي اين مناطق با شرح جزئيات ايلي و منطقه اي مورد كاوش و بررسي جامع و علمي قرار نگرفته كه لازم است محققين ما خصوصاً فرهيختگان ترك منطقة همدان نسبت به انجام تحقيقات در اين زمينه اقدام نمايند . اجمالاً بايد گفت : كه ايلاتِ ترك : افشار - بهارلو - شاهسون - قره پاپاق - قاراگوزلو - خدابنده لو - گول باغي - توركاشوند و .....( كه از تركان اوغوز و خلج هستند) ايلاتي بودند كه از آسياي مركزي به ايران مهاجرت و بخشهايي از آنان ساكن استان همدان فعلي شده و به تركان بومي همدان پيوستند . در خصوص تركان استان همدان در هفته نامهُ سينا دو مقاله چاپ شده است .

سينا : توصيهُ جنابعالي - به عنوان شخصيتي كه ساليان دراز در راه پاسداري از هويت تركان ايران رنج تحقيق و تتبع را به جان خريده و در اين مسير آثار ماندگاري خلق نموده ايد - به تركان استان همدان خصوص به جوانان و دانشجويان و فرهنگيان چيست ؟
دكتر هيئت : توصيهُ من اين است كه تا مي توانند در تحصيل علم و فرهنگ كوشش نمايند چون در دنياي امروز همه چيز از علم و فرهنگ نشأت مي گيرد يعني فرهنگ هم به اندازهُ اقتصاد و شايد بيشتر زيربناي شخصيت فرد و جامعه است . علم ، تخصصي ولي فرهنگ ، همگاني است ، فرهنگ ِايران ، بسيار غني و رنگارنگ است . ما در كنار زبان و ادبياتِ فارسي بايد زبان و ادبياتِ تركي را با حميّت و همت بلند حفظ و حراست كنيم . آن را بياموزيم و به كودكانمان ياد بدهيم و تاريخ ايران و اقوام مختلفِ ايراني را كه در رأس آن تاريخ خودِ ما تركان قرار دارد ، درست ياد بگيريم . تاريخ ما در دوران ستم شاهي پهلويها تحريف شده است و بايد از منابع موثق قديمي و منابع خارجي اين تحريف ها را اصلاح كنيم و تاريخ واقعي ايران را از نو بنويسيم . از خداوند سلامت و سعادت همهُ شما را خواهانم .

سينا : با آرزوي طول عمر پر بركت براي جنابعالي مجدداً از شما تشكر مينمائيمShare/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home