Friday, September 22, 2006جمع آوري ماهواره ها در استان آذربايجاني همدان همچنان با شدت ادامه دارد

جمع آوري ماهواره ها در همدان همچنان با شدت ادامه دارد جمع آوري ماهواره ها توسط نيروي انتظامي و اطلاعات در همدان همچنان ادامه دارد , نيروي انتظامي و اطلاعات همدان تعهد داده اند كه هر هفته 40 دستگاه آنرا جمع آوري كنند , آنها ماهواره خانه هاي مردم اعم از ديش و ال ان بي و ريسيور را ضبط ميكنند و با خود مي برند . خبرگزاري هما -26 شهريور

برخورد مأموران نيروي انتظامي در جمع آوري آنتنهاي ماهواره يي در همدان، باعث اعتراض مردم شده است

برخورد مأموران نيروي انتظامي در جمع آوري آنتنهاي ماهواره يي در همدان، باعث اعتراض مردم شده است . به همين منظور مأموران نيروي انتظامي همدان براي ورود به خانه ها، خود را به عنوان مأمور اداره آب و برق معرفي كرده و پس از باز شدن درب خانه ها بلافاصله به پشت بام رفته و تجهيزات ماهواره را جمع آوري مي كنند.از سوي ديگر طي پنج ماه گذشته 110هزار قطعه تجهيزات ماهواره يي در سطح كشور، جمع آوري شده است . احمد روزبهاني مديرکل مبارزه با به اصطلاح مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي با اعلام اين خبر و همچنين به منظور توجيه سركوبي زنان، مدعي شد يكي از عوامل وجود زنان خياباني در کشور ماهواره ها هستند.. !!وي افزود:: نيروي انتظامي در صورت مشاهده هر گونه پوشش نامناسب نسبت به جمع آوري و ارشاد آنان اقدام مي کنند هر چند که استفاده از چنين پوششي جرم است.15/6/85 هما


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home