Tuesday, February 27, 2007۲ اسفند در همدان

روز دوم اسفند مصادف با بیست و یکم فوریه دانشجویان تورک دانشگاههای همدان همگام با سایر ملت ترك در آزربایجان روز جهانی زبان مادری خویش را گرامی داشتند. در این مراسم که به همت تشکل استاد شهریار (دانشگاه علوم پزشکی) و انجمن تورکی ایلدیریم (دانشگاه بوعلی) در دو روز پیاپی تشکیل شد، دانشجویان با ایراد مقاله، شعر، کلیپهای مربوط به زبان مادری این روز عزیز را جشن گرفتند.

در پایان مراسم دانشجویان با دادن شعار و ایراد بیانیه خواستار رسمی شدن زبان تورکی در مدارس شدند.

جنبش دانشجویی آزربایجان- واحد خبر- همدان

Labels: , , ,


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home