Wednesday, May 16, 2007گرامی داشت روز دانشجوی آذربایجانی در همدان


جنبش دانشجویی آذربایجان در همدان روز چهارشنبه۱۹/۲/۸۶ روز دانشجوی آذربایجانی را گرامی داشت. در این برنامه که به همت تشکل تورکی شهریار و انجمن تورکی ایلدیریم در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد دانشجویان در قالب یک پانل به بررسی جنبش دانشجویی آذربایجان و راهکارهای مبارزه با شوونیزم فارس و نقاط قوت و ضعف این جنبش پرداختند.

در این مراسم که بیش از 200 دانشجو حضور داشت مهمان عزیزی هم در جمع دانشجویان بود که به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داد. در پایان دانشجویان با ایراد شعر و مقاله و با صداهای "اولوم اولسون شوونیزمه، اولوم اولسون پان فارسیزمه" نژاد پرستان فاشیزم را محکوم کردند.جنبش دانشجویی آذربایجان- همدان


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home