Wednesday, May 23, 2007همدان و قیام خرداد ماه آزربایجان

دانشجویان تورک دانشگاههای همدان همزمان با سایر ملت آزربایجان خود را برای مراسم بزگداشت قیام ملی خرداد ماه آماده میکنند.

اطلاعیه های این مراسم در کلیه خوابگاهها ،کلاس درسها و دم سلف ها پخش شده است.

"به امید آزادی ملت آزربایجان"

جنبش دانشجویی آزربایجان-- همدان

همدان شهری از آزربایجان

با گذشت دو روز از قیام ملی آزربایجان و دستگیر شدن عده ای از هموطنان تورک به دست شوونیسم فارس دانشجویان تورک دانشگاههای همدان در اقدامی خودجوش در سالن ورودی دانشگاه بوعلی سینا دست به تحصن زدند. درین مراسم دانشجویان با سر دادن شعار و فریادهای خود و با به دست گرفتن پلاکاردهای متعدد خشم و نفرت خود را از عملکرد شوونیسم فارس نشان دادند.

گفتنی است عده ای از دانشجویان فارس و کورد با دانشجویان تورک ابراز همدردی کرده و با فریادهای "یاشاسین آزربایجان" حمایت خود را از حرکت مدنی و قیامهای آزربایجان نشان دادند. مامورین حراست دانشگاه نیز در یک گوشه نظاره گر تجمع و فریادهای :"هارای هارای من تورکم" دانشجویان آزربایجانی بودند. در پایان با قرائت بیانیه دانشجویان خواستار مجازات قاتلین قیامهای ملی آزربایجان در خرداد ماه 1385 و 1386 شدند.

متن بیانه و تصاویر مربوط در اسرع وقت گزارش خواهد شد.
جنبش دانشجویی آذربایجان -- همدان


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home