Saturday, July 14, 2007در گفتگوي 2 ساعته با خبرنگاران تشريح شد:

اظهارات طلائي نيك پيرامون حريم شهر بهار، غار عليصدر كبودراهنگ و شبكه استاني تلويزيون همدان

چاپ شده در هفته نامه « سينا »
شماره 138
19/4/86

بهار ـ خبرنگار سينا
اشاره: رضا طلايي نيك نماينده شاخص، صاحبنظر و توانمند مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه شهرستانهاي بهار و كبودراهنگ است كه بنا به اظهار بسياري از نخبگان، جزء معدود نمايندگان استان و كشور است كه پيرامون مسائل مختلف منطقه اي، ملي و بين المللي به طور كارشناسانه به اظهار نظر و تحليل پرداخته و در طول دو دوره نمايندگي، خدمات شايان توجهي در شهرستانهاي بهار و كبود راهنگ به انجام رسانده است.

وي عصر ديروز با قبول دعوت خبرنگاران براي مصاحبه، با شركت در نشست خبري مشترك نمايندگان رسانه هاي گروهي استان و شهرستان بهار در محل كتابخانه ايت ا... بهاري شهر بهار به تحليل مسائل روز كشور پرداخت و به سوالات مختلف خبرنگاران پيرامون مسائل استاني و ملي پاسخ گفت. آنچه در پي مي آيد ماحصل اين گفتگوي 2 ساعته است كه با اندكي تلخيص از نظر مي گذرد :

اتحـاد ملي، انسـجام اسـلامي و تحولات اقتصادي متعدد

طلائي نيك سخنان خود را با بيان اينكه وقوع برخي تحولات ملي و فراملي، اهميت و نگاه واقع بينانه رهبر فرزانه انقلاب در خصوص نامگذاري سال 86 به نام سال "اتحاد ملي و انسجام اسلامي" را نمايان مي سازد، آغاز كرد و افزود: اگر يك نگاه كلي به تحولات داخلي و خارجي داشته باشيم، نسبت و ارتباط تحولات داخلي با تحولات و رويدادهاي خارجي و نقش اتحاد ملي و انسجام اسلامي را بيشتر درك خواهيم كرد.

وي افزود: تحولات جديد در عراق، لبنان و فلسطين، توام با چالشهاي سنگين دروني در بخشي از كشورهاي منطقه، همراه با شكل گيري رقابت نوين جهاني كه بين امريكا و روسيه در شرف تكوين است اهميت و نقش مهم اتحاد ملي و انسجام اسلامي را يادآوري مي نمايد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اينكه در حوزه ملي تغييرات و تحولات اقتصادي متعدد، مانند واگذاريهاي ناشي از اصل 44 قانون اساسي و پي آمدهاي آن، همچنين سهيمه بندي بنزين توام با حساستر شدن پرونده هسته اي، برخي مطالبات صنفي و اجتماعي مردم را تشديد كرده است، گفت: با توجه به نزديك بودن انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، اميدواريم كه ملت هميشه در صحنه و سربلند ايران اسلامي، بتواند چالشهاي ملي و فراملي پيش رو را با موفقيت و اتحادملي پشت سر بگذارد. وي اضافه كرد: ارزيابي ما از روند فعاليتهاي عمومي در استان همدان حكايت از سرعت و گسترش طرحهاي عمراني و افزايش زمينه سرمايه گذاريهاي اقتصادي را دارد و اين روند اگر چه با چالشهاي معيشتي مردم همراه است اما توجه بهينه و واقع بينانه به سه رويكرد عمراني، اقتصادي و معيشتي مردم توسط دولت و اركان حاكميتي نظام مي تواند علاوه بر سرعت بخشيدن به توسعه همه جانبه استان، مردم را نيز به آينده درخشان پيش رو اميدوارتر سازد.

ادعاي پوچ شهرداري مريانج

طلائي نيك در پاسخ سوالي در ارتباط با ايجاد ميدان يا تقاطع هم سطح در سه راهي پليس راه همدان ـ كرمانشاه و اقدامات غير قانوني شهرداري مريانج در ارتباط با محدوده و حريم شهر بهار گفت: ساختمان جديد پليس راه همدان ـ كرمانشاه در نزديكي سه راهي شهيد زارعي صالح آباد آماد بهره برداري است و با آماده شدن طرح ميدان يا تقاطع هم سطح در سه راهي بهار، كرمانشاه، همدان اين طرح به اجرا در مي آيد و اخيراً نيز در ملاقات با وزير راه و ترابري دستور تسريع در اجراي طرح از سوي وزير محترم صادر شد.

وي تصريح كرد: در زمينه محدوده و حريم شهر بهار نيز براساس مستندات و سوابق حقوقي كه به امضاء وزرا كشور و مسكن و شهرسازي رسيده، نقشه هاي محدوده و حريم شهر در سالهاي گذشته ابلاغ شده و محدوده و حريم مشخص شده نيز انطباق كاملي با قوانين حوزه تقسيمات كشوري و قانون جديد حريم شهر و روستا دارد، اما به علت سهل انگاري مسئول تقسيمات كشوري وقت استانداري همدان، نقشه هاي قديمي تقسيمات كشوري براساس مصوبات طي شده در سالهاي قبل اصلاح نشده در حالي كه حتي بر روي نقشه هاي محدوده و حريم شهر بهار امضاء مسئول تقسيمات كشوري استان و همه مقامات ذيربط استان و كشور وجود دارد ليكن تعلل و كوتاهي بعضي از مسئولان سالهاي قبل در انطباق نقشه ها، موجب ابهام و ادعاهاي جديد از سوي شهرداري مريانج نسبت به حريم و محدوده شهر بهار شده است كه براساس قانون جديد تعيين محدوده و حريم شهرها و قانون تقسيمات كشوري، هيچگونه زمينه‌ ي قانوني براي كاهش بخشي از حريم و محدوده بخش شهر بهار و اضافه شدن آن به محدوده و حريم مريانج وجود ندارد. زيرا طبق قانون، حداكثر مي‌ تواند تا 3/5 برابر ميزان محدوده يك شهر براي آن شهر حريم قائل شد. وي افزود: با فاصله 7 كيلومتري بين حريم شهر بهار با محدوده شهر مريانج، امكان پر كردن 7 كيلومتر فاصله بين دو شهر باتوجه به وسعت محدوده شهري مريانج به عنوان حريم وجود ندارد و لذا براساس اعتراضات شفاف و مستند شوراي شهر بهار، فرمانداري و اينجانب موضوع از سوي مسئولين ذيربط استان و كشور تحت رسيدگي است ولي تا اين مرحله تخلف شهرداري مريانج در نامه نگاري با واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در حريم شهر بهار كه بدون داشتن نقشه مصوب براي حريم مريانج انجام شده است، محرز است. در واقع اين اولين و ابتدايي ترين دانش مديريت شهري براي هر شهرداري است كه براي دخالت در حريم شهر خود بايد نقشه مصوب جهت حريم و محدوده شهر مربوطه داشته باشد و مريانج حداكثر تا دو كيلومتر فاصله از شهر، امكان حريم طبق قانون جديد را خواهد داشت، در حالي كه فاصله بين شهرك صنعتي بهاران با مريانج 7 كيلومتر و اين فاصله با شهر بهار 200 متر است.

لايحه اصل 44

وي در پاسخ سوالي پيرامون اصل 44 گفت: دولت براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي نياز به قانون گذاري و تصميمات جامع دارد كه مجلس عليرغم تعطيلات تابستاني، رسيدگي به لايحه اصل 44 قانون اساسي را در اولويت قرار داد و كميسيون اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي در روزهاي جاري و همزمان با تعطيلات تابستاني فعال است و بزودي لايحه اصل 44 قانون اساسي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد كه با نهايي شدن آن دولت هيچ گونه ابهام و محدوديت قانوني براي اجرايي كردن سياست هاي جديد نخواهد داشت.

حمايت از دولت بايد منطقي و واقعي باشد

وي همچنين با تشريح دلايل تذكرات ارائه شده به وزراي خارجه و اطلاعات پيرامون مسائل مختلف افزود: تذكر به مسئولين اجرايي در صورت بروز كوتاهي و برآورد نشدن مطالبات به حق مردم از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس است. بنده ملتزم و متعهد به حمايت منطقي و واقع بينانه از دولت احمد نژاد توام با نظارت هاي منطقي و سازنده هستم و معتقدم بجاي حمايت هاي سطحي و صوري و شعاري بايد به حمايت هاي منطقي و واقعي از برنامه هاي دولت و نظارت بر حسن انجام وظايف دولت پرداخت. تذكرات نمايندگان مجلس يك برنامه جاري و قانوني در چهارچوب قانون اساسي و آيين نامه داخلي سازنده و مفيد است اگر چه ممكن است در برخي از تذكرات بعضي از نمايندگان به علت انگيزه سياسي اقدام به تذكر كنند اما خوشبختانه قريب به اتفاق تذكرات اينجانب در دولتهاي هشتم، هفتم و نهم منطبق بر مطالبات مردم و بررسي كارشناسانه و پيگيري وظايف ذاتي مجلس بوده است.

جامعـه كارگـران و لـزوم توجه به منزلت آنان

وي همچنين در پاسخ سوالي جامعه كارگري را به عنوان يكي از نيروهاي مولد در نظام اقتصادي با جايگاه ارزشمند در نظام اجتماعي دانسته و عنوان كرد: متناسب با تحولات اقتصادي و اجتماعي چالشهايي نيز براي جامعه كارگري پديد مي‌ آيد به عنوان مثال هر نوع تصميم جديد اقتصادي و يا تحولات اجتماعي، قشر كارگري جامعه را تحت تاثير خود قرار مي دهد اما براي دفاع از حقوق كارگران و حفظ منزلت جايگاه آنان در نظام مديريتي و تصميم گيري كشور، الگوي گفتگوي سه جانبه بايد نهادينه شود كه شامل كارگر، كارفرما و دولت است.

وي اضافه كرد : اگر چه در جهت مطلوب تر شدن انتظارات جامعه كارگري هنوز چالشهايي وجود دارد. تعيين حداقل دستمزد در مراجع قانوني ذيربط از چالشهاي معيشتي جامعه كارگري است و همچنين برخي قوانين و مقررات مبهم و اجرا نشده توسط سازمان تامين اجتماعي از اعتراضات به حق اين قشر است كه در قانون بودجه سال 86 براي ابهام زدايي و ايجاد تعهدات دقيق تر تامين اجتماعي نسبت به كارگران و بيمه شدگان مصوباتي وجود دارد كه اميدواريم اين مصوبات به صورت دقيق و كامل اجرا شود.

اثرات منفي واردات سيب زميني آلوده به كشور

طلايي نيك همچين پس از پاسخ به سوالي در خصوص 5 ديپلمات بازداشت شده در عراق، پيرامون تذكر خود به دولت در رابطه با محصول سيب زميني گفت: واردات غير قانوني و قاچاق سيب زميني در داخل كشور با ويروسهاي آلوده، موجب تذكر اينجانب به دولت در مجلس شد كه امحاء بخشي از سيب هاي آلوده و قاچاق وارداتي در استان طي هفته هاي گذشته نشانه هاي بارزي از اين واقعيت تلخ بود. وي اضافه كرد: ضعف امكانات قرنطيه و محدود كردن واردات قانوني بذر، زمينه را براي قاچاق سيب زميني بذري و خوراكي به وجود آورد كه در صورت ادامه واردات غده هاي آلوده به ويروس از خارج به داخل كشور، هم توليد و هم سلامت شهروندان تهديد مي شد. به هر حال با تذكرات داده شده به دولت براي كنترل واردات و اعمال قرنطينه جهت جلوگيري از واردات سيب زميني آلوده اقدامات لازم را انجام خواهد شد.

وي افزود: كاهش مقطعي ميزان برداشت در دو ماه گذشته و افزايش شديد قيمت در بازار داخلي موجب صدور مجوز براي واردات سيب زميني شد كه بايد واردات سيب زميني اعم از خوراكي و بذري علاوه بر كنترلهاي بهداشتي و قرنطينه، متناسب با توليدات داخلي و حفظ تعادل بازار باشد. واردات بي رويه بطور حتم موجب افت قيمت و خسارت به توليدكنندگان و سرمايه هاي ملي خواهد شد. در خصوص سيب زميني در صورت عدم هشدار و مراقبت ها، پديده تلخ قاچاق گوشي تلفن همراه بداخل كشور تكرار مي شد بطوري كه سال گذشته با تصميم نادرست افزايش شديد تعرفه هاي واردات گوشي همراه، زمينه قاچاق چندين ميليون گوشي به داخل بوجود آمد و خسارت هاي سنگيني به توليد كنندگان و مصرف كنندگان در اين رابطه وارد شد.

شبكه استاني سيماي همدان و بي توجهي به خواسته هاي مردم ترك استان

در ادامه گفتگو، خبرنگار "سينا" ضمن مقدمه اي به زبان "تركي" با استناد به اصل 15 قانون اساسي كه بر: "جواز استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي" تأكيد دارد و فرمايشات مقام معظم رهبري در سال 79 كه "عامل وحدت مردم ايران" را، نه زبان فارسي، بلكه "دين اسلام" مي داند و اظهارات ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما در سال 81 كه "فلسفه وجودي شبكه هاي استاني را پرداختن به مسائل و فرهنگ قومي هر استان" دانسته سوال كرد: "چرا مديران راديو و تلويزيون همدان به رغم آنكه بيش از 60 درصد مردم همدان ترك هستند و عليرغم تذكر جنابعالي در مجلس شوراي اسلامي، همچنان به تهيه و پخش برنامه ها و اخبار به زبان تركي، بي توجه بوده و بالاخره با توجه به مشي خلاف اصول شبكه مذكور چه اقداماتي مي خواهيد داشته باشيد تا شبكه استاني همدان بنابر فلسفه وجودي خود برنامه هائي تهيه و تدارك ببيند كه لااقل بتواند جمعيت يك ميليوني ترك‏هاي استان را مورد پوشش اساسي قرار دهد؟"طلايي نيك در پاسخ اين سوال اظهار داشت: توجه به اين جايگاه و ظرفيت هاي فرهنگهاي محلي و قومي در چهارچوب ساختارهاي ملي از مولفه هاي انسجام و وحدت ملي است يعني نمي شود بدون توجه به ظرفيت هاي محلي و ملي و فرهنگ هاي خاص در كشور به وحدت و اتحاد ملي نائل شد. مهم انسجام كاركردي بين فرهنگ ها و قوميت ها در چهارچوب وفاق و اتحاد ملي است كه بايد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي و حتي اقتصادي، ظرفيت هاي محلي و قومي در تعيين اصول اتحاد و وحدت ملي لحاظ شود. با توجه به اهميت "زبان تركي" در استان همدان و وزن اجتماعي ترك زبانان در اين استان، علاوه بر تذكرات و تاكيدات در مجلس، با مسئولان صدا و سيما نيز گفتگوهايي انجام شده و متناسب با ظرفيت هاي صدا و سيما در استان، مسئولان ذيربط بر توجه بيشتر به انعكاس انتظارات ترك زبانان استان همدان وعده مساعد داده اند كه اميدوارم به زودي محقق شود. البته مسئولان صدا و سيما بر پرداختن به زبان تركي در برنامه هاي صدا و سيما در گذشته و حال تصريح دارند و اشاره مي كنند كه بخشي از برنامه ها به زبان تركي به ويژه در صداي استان همدان اختصاص دارد، اما قطعاً اين ميزان با انتظارات و وزن اجتماعي ترك زبانان استان همدان تطابق نداشته و بايد پي گيري و ترميم شود.

غار عليصدر كبود راهنگ و شايعه تامين هزينه هاي باشگاه الوند

سؤال: اخيراً شايع شده بود كه با توجه به خريد امتياز تيم پاس و انتقال اين تيم به همدان، بخش عمده اي از هزينه هاي اين تيم را شركت سياحتي عليصدر تامين كرده و پوشش خواهد داد، سوال اين است كه آيا روا است در حالي كه هنوز غارعليصدر به عنوان يك مجموعه سياحتي به توانمندي لازم نرسيده، درآمدهاي متعلق به آن را به موضوعي غير مرتبط اختصاص داده و علاوه بر اين آيا به عنوان نماينده منطقه، درصدد نيستيد شرايطي فراهم نماييد تا بخشي از درآمدهاي اين غار صرف منطقه محروم عليصدر و شهرستان كبودراهنگ شود؟

نماينده بهار و كبودراهنگ در خصوص فوق گفت: براساس گفتگوها با مسئولان استان از درآمدهاي غار عليصدر عليرغم سهامدار شدن اين شركت در باشگاه الوند، براي هزينه هاي اين تيم استفاده نخواهد شد. زيرا شركت سياحتي عليصدر علاوه بر مسئوليت غار، مديريت مجتمع سياحتي تپه عباس آباد و برخي محدوده هاي سياحتي شهر همدان را هم بر عهده دارد. با توجه به بدهي هاي شركت سياحتي به علت هزينه هاي سالهاي قبل و سرمايه گذاريهاي انجام شده در مجتمع سياحتي عليصدر كبودراهنگ، استفاده از درآمدهاي غار براي هزينه هاي باشگاه الوند امكان پذير نيست. اما به لحاظ حقوقي براي امكان انتقال تيم پاس به همدان از جايگاه حقوقي شركت سياحتي عليصدر و همچنين احتمالاً از بخشي از درآمدهاي آن شركت در شهر همدان و منطقه تفريحي عباس آباد استفاده خواهد شد. اماچون اين شركت دو مجموعه سياحتي عباس آباد و غار عليصدر كبودراهنگ را تحت پوشش قرار دارد برخي مشكلات و نارساييها در سرمايه گذاري و توسعه و مديريت غار عليصدر كبودراهنگ به طور شفاف و جدي به مسئولان استان و كشور منعكس شده است و براي ساماندهي برخي مشكلات در مجتمع سياحتي عليصدر كبودراهنگ، و عده هاي جدي از سوي مسئولان استان و كشور داده شده كه بخشي از آنها به اجراي مصوبه استاني سفر دولت در تبديل مجتمع سياحتي عليصدر كبودراهنگ به منطقه ويژه بين المللي گردشگري است.

همچنين بزودي استاندار و مسئولان استان با بازديدهاي مستقيم و تشكيل نشست در شهرستان كبودراهنگ مشكلات اين شهرستان و مجتمع عليصدر را بررسي خواهند كرد. وي اضافه كرد: با پيگيريها و پيشنهادات مطرح شده، مسئولان استان پس از تسويه حساب بدهي هاي مجتمع غار عليصدر كبودراهنگ براي اختصاص 100 درصدي درآمدهاي غار به سرمايه گذاري در محدوده گردشگري عليصدر كبودراهنگ و كمك به اين شهرستان وعده قطعي داده اند كه البته برخي اشكالات ساختاري در شركت سياحتي عليصدر موجب كندي در سرمايه گذاري و توسعه محدوده سياحتي عليصدر كبودراهنگ بوده كه اميدواريم با اصلاحات ساختاري به ويژه حضور يكي از مسئولان شهرستان كبودراهنگ در هيئت مديره شركت سياحتي عليصدر و شفاف شدن جايگاه حقوقي سهامداران آن، امكان صرف درآمدها در توسعه منطقه گردشگري كبودراهنگ فراهم شود.

طلائي نيك در خاتمه ضمن تحليلي پيرامون انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي، رقابت در اين دوره از انتخابات را به لحاظ حضور فعال گروهها و جناح هاي ذاخل نظام، رقابتي فشرده و جدي توصيف كرد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home