Tuesday, December 11, 2007متعاقب سپردن وثیقه ای به ارزش 30 میلیون تومان

صمد قربانی -از بهار همدان آزربايجان- بعد از 26 روز حبس از اسارت آپارتاید آزاد شد

میللی شورا- سه شنبه 20 آذر ماه: براساس اخبار رسیده هویت طلب غیور همدانی، صمد قربانی سپهر بعد از تحمل 26 روز حبس، ساعت 19 روز گذشته از اسارت رژیم آپارتاید آزاد شد.

اتهامات این فرزند غیور آذربایجان پان تورکیسم، عضویت در گروههای غیر قانونی و شرکت در مراسمهای غیر قانونی است. صمد متولد 1358/6/2 در استان همدان، شهر بهار و روستای زاقا بوده و فارغ التحصیل رشته ی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران است. وی از قریحه ای نغز نیز در سرایش اشعار تورکی برخوردار می باشد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home