Sunday, May 25, 2008

تجمع گسترده ی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت اعتراض به حوادث خرداد 85تجمع گسترده ی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت اعتراض به حوادث خرداد 85

آزربایجان اویرنجی حرکاتی (همدان ) : تشکل شهریار روز چهار شنبه (1/3/87) برنامه ی هفتگی خود را در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی برگزار نمود. مهمان ویژه ی برنامه جناب آقای دکتر لطیف حسنی بودند(دکترای حقوق بین الملل) . این برنامه ابتدا با اجرای یک شعر حماسی توسط یکی از فعالین دانشجوی آزربایجانی شروع شد و در ادامه یک مقاله نیز توسط یکی دیگر از دانشجویان فعال آزربایجان مبنی بر تحلیل حوادث خرداد 85 و رویداد های اخیر آزربایجان خوانده شد. در ادامه جناب دکتر حسنی بیانات خود را در مورد حوادث خرداد ماه ایراد نمودند و سپس به سوالات دانشجویان در مورد حوادث خرداد و غیره جواب داد. لازم به ذکر است که در سالن به علت کمبود فضا و حضور بیش از 200 نفر دانشجویان، بیشتر آنها سرپا بودند...


درادامه برنامه یک تجمع عظیمی درراه روی اصلی دانشگاه پزشکی برپا گردیدکه بادادن شعارهایی مثل«هارای هارای من تورکم»،«یاشاسین آزربایجان»،«آزربایجان اویاخدی ،اوزلوگون دایخدی»،«منیم دیلیم اولن دئیل باشقا دیل دونن دئیل»همراه بود. طبق معمول انتظامات دانشگاه درصدد به هم زدن ومتفرق ساختن دانشجویان برآمدندولی تعداد دانشجویان به قدری بود که انتظامات از نیل به این هدف ناکام ماندند.درانتها بیانیه ای درمورد اصول15و19قانون اساسی و معاهده حقئق بشروحوادث خرداد خوانده شد .


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home