Monday, May 12, 2008

اعتراض دانشجویان بوعلی سینای همدان به آیین نامه جدید انضباطیاعتراض دانشجویان بوعلی سینای همدان به آیین نامه جدید انضباطی

رادیو فردا: دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان روز چهارشنبه، در اعتراض به صدور آیین نامه انضباطی جدید در این دانشگاه، تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع آرام چند تن از دانشجویان ضمن انتقاد از این آیین نامه و فشارهای وارده بر دانشجویان، اعلام کردند اگر حتی یکی از دانشجویان بر اساس این آیین نامه به کمیته انضباطی احضار و حکمی درباره وی صادر شود، این اقدام با خشم دانشجویان مواجه خواهد شد.

«آیین نامه و اجرای اجباری»

امین نظری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو شورای مرکزی این انجمن در گفت و گو با رادیو فردا درباره چگونگی آغاز تحصن و دلایل آن می گوید:«در دانشگاه بوعلی در چند روز گذشته آیین نامه ای از طرف کمیته انضباطی به دیوار ها چسبانده شده که مبنای آن محدودیت های رفتاری و پوششی برای دانشجویان است».

وی می افزاید:« عملا همان بحث تفکیک جنسیتی و محدودیت ها و طرح امنیت اجتماعی را در این آیین نامه پیدا خواهید کرد. ما وقتی پیگیر این قضیه شدیم، مقامات انتظامات گفتند که ربطی به آنها ندارد و در دانشگاه بوعلی بخشی جدید به نام «منکرات» تعریف شده است. این منکرات پیگیر همین آیین نامه خواهد بود که مجوز برخورد با دانشجویان را هم دارند».

این دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان با اشاره به این که بخشی به نام منکرات در دانشگاه های دیگر وجود ندارد، می افزاید:« تا جایی که من اطلاع دارم بخش منکرات برای اولین بار در دانشگاه بوعلی راه اندازی شده است. آن هم هنوز اطلاعاتی درباره آن نداریم. خود پرسنل انتظامات که قرار است در جایی که لازم است با منکرات همکاری کنند، اطلاعی از این طرح ندارند. اما آیین نامه های آن بسیار گنگ است. حتی برخوردی که در طرح امنیت اجتماعی با مردم می شود، اینقدر گنگ نیستند.»

امین نظری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو شورای مرکزی این انجمن، همچنین می گوید:« مسوولان دانشگاه بوعلی این آیین نامه را به مثابه یک تذکر کتبی در نظر گرفته اند. این آیین نامه که به دیوارهای دانشگاه چسبانده اند، تذکر اولیه است و اگر با مواردی که به گفته آنها تخلف از این آیین نامه است، برخورد کنند، مستقیم باید افراد را به کمیته های انضباطی ارجاع دهند.»

«این آیین نامه ابتدا درباره « ممنوعیت اختلاط بی مورد دختران و پسران دانشجو» بحث می کند، درباره پوشش توصیه هایی شده است و اعلام شده بهتر است دختران دانشجو رنگ های تیره بپوشند، چادر بر سر کنند، جوراب های کلفت بپوشند که تا ساق پا بیاید، شلوار آنها باید نسبتا آزاد باشد، مقنعه دختران فقط گردی صورت آنها را نشان دهد، پسرهای دانشجو هم نباید موهای سر خود را آرایش کنند، آستین های لباس آنها باید تا آرنج باشد و بالای آرنج نباشد.این موارد توهین به شعور دانشجویان است و در نوع خود عجیب است.»

امین نظری

در آیین نامه جدید کمیته انضباطی و حراست دانشگاه بوعلی آمده است:« اجرای موارد این دستورالعمل اجباری است.»

امین نظری درباره نکاتی که در این آیین نامه به آنها شاره شده، می گوید:« این آیین نامه ابتدا درباره « ممنوعیت اختلاط بی مورد دختران و پسران دانشجو» بحث می کند، درباره پوشش توصیه هایی شده است و اعلام شده بهتر است دختران دانشجو رنگ های تیره بپوشند، چادر بر سر کنند، جوراب های کلفت بپوشند که تا ساق پا بیاید، شلوار آنها باید نسبتا آزاد باشد، مقنعه دختران فقط گردی صورت آنها را نشان دهد، پسرهای دانشجو هم نباید موهای سر خود را آرایش کنند، آستین های لباس آنها باید تا آرنج باشد و بالای آرنج نباشد.این موارد توهین به شعور دانشجویان است و در نوع خود عجیب است.»

«تجمع در روز چهارشنبه»

تجمع دانشجویان دانشگاه بوعلی روز چهارشنبه برگزار شد و به گفته این دانشجو به دلیل اینکه پنج شنبه و جمعه دانشگاه تعطیل است، این تجمع ادامه پیدا نکرد.

امین نظری می گوید:« ما شرط را بر این گذاشته ایم که اگر با اولین دانشجو در دانشگاه بوعلی برخورد شود، مسوولان با خشم دانشجویان رو به رو خواهند شد و این اعتراضات از سر گرفته خواهد شد.»

در همین حال مسوولان دانشگاه تا کنون واکنشی به تجمع اعتراضی روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه بوعلی نشان نداده اند.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی می گوید:« دولت نهم و مدیرانش غیرمسوول هستند، آنها پاسخگو نیستند. انتشار پاسخگویی از آنان بی مورد است. هیچ پاسخی به ما داده نشد.»

با این حال تجمع روز چهارشنبه تجمعی آرام بود و درگیری در آن صورت نگرفت.

امین نظری می گوید این تجمع به صورت بحث آزاد برگزار شد و می افزاید:« چون تجمع روز چهارشنبه برگزار شد و پنجشنبه و جمعه دانشگاه تعطیل است، با برخوردی رو به رو نشد. اما مطمئنا برخوردهای قهر آمیز رییس دانشگاه و مسوولین را در کمیته های انضباطی در چند روز آینده انتظار داشته باشیم. پیش از این هم چند روز پس از اعتراضات دانشجویان، احکام انضباطی برای آنها صادر شده است».

این دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان رییس دانشگاه را مسوول ایجاد محدودیت ها برای دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان دانست و گفت:«من این برخوردها را دستاورد سفر رییس جمهوری و هیئت وی به همدان می دانم. اما به نظر من دگم بودن رییس دانشگاه همدان نیز در این امر موثر بوده است.»

فعالان دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان معتقدند پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و انتصاب اردشیر خضایی به سمت ریاست این دانشگاه، جو دانشگاه «پادگانی» شده است.

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان روز ۲۸ فروردین ماه نیز در اعتراض به وضعیت نامطلوب غذا و مشکلات صنفی، تجمعی اعتراض آمیز برگزار کرده بودند.دانشجویان دانشگاه بوعلی همچنین در دی ماه ۱۳۸۶ در اعتراض به مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب، دانشجوی پزشکی در بازداشتگاهی در همدان چندین تجمع برگزار کردند.

پس از تجمع، احکام توبیخ کتبی مواجه شدند.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home