Wednesday, May 21, 2008

میتینگ و سخنرانی در دانشگاه بوعلی سینای همدانفعالین حرکت ملی برگزار کردند:

میتینگ و سخنرانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

میللی شورا- اول خرداد: امروز در دومین سالگرد قیام سراسری ملت آذربایجان، فعالین حرکت ملی آذربایجان در دانشگاه بوعلی سینای شهر همدان اقدام به برگزاری میتینگ وسخنرانی در خصوص حوادث اردیبهشت و خرداد سال 85 نموده اند. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home