Sunday, May 25, 2008

متن بیانیه تجمع اعتراض آمیز دانشجویان تورک همدان علیه فاشیزم فارسمتن بیانیه تجمع اعتراض آمیز دانشجویان تورک همدان علیه فاشیزم فارس

بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به مناسبت دومین سالگرد وقایع اول خرداد1385

(( و از نشانه های او آفریدن آسمانها و زمین و اختلاف در زبانها و رنگهای شماست و همانا در این نشانه هایی برای عالمان است ))

اصل نوزدهم قانون اساسی: ( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود).در اول خرداد 1385 بغض 85 ساله ملت آذربایجان در اعتراض به درج کاریکاتور و توهین آشکار در روزنامه ایران به قلم عوامل نفوذی شوونیزم فارس، به ساحت ملت آذربایجان شکست و با شدت هر چه تمام خواستار حذف مجریان این سیاست انگلیسی و روسی در کشورمان شدند. سیاست شومی که از اوایل این قرن توسط دولتهای استعمارگر جهت از بین بردن هویت تاریخی ملیتهای داخل کشورمان ایران جهت استعمار به شیوه مدرن طراحی شد و مجریان آن خاندان دیکتاتور پهلوی بودند. سیاست یکسان سازی زبان و لباس که ماهیت شوم آن تاراج و از بین بردن و تحقیر هویت تاریخی و دینی اقوام ایران بود از برنامه های علنی توهین و تحقیر اقوام در رسانه ها، روزنامه ها، مجلات و کتب درسی ابتدایی گرفته تا کشف حجاب که روشی مدرن برای مسخ هویت دینی ایران بود. با درک این شرایط ملت آذربایجان هم پای سایر هموطنان ایرانی در قیام تاریخی 29 بهمن 1356 طومار پهلوی را پیچید و در سال 1357 جمهوری اسلامی ایران را بعنوان نظامی که بتواند در سایه قانون اساسی آن به حقوق حقه خود برسد پذیرفت.اکنون پس از سه دهه از گذشت عمر جمهوری اسلامی انتظار می رود حداقل حقوق اجتماعی که تحصیل به زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور است مطابق با اصل 15 قانون اساسی که می گوید: ( زبان و خط رسمی کشور فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است)، به آنان اعطا شود. حال آنکه ما هنوز تدریس ادبیات ترکی آذر بایجانی را حتی بعنوان یک رشته دانشگاهی در مراکز آموزش عالی در ایران که نصف جمعیت آن قومیت ترک تشکیل می دهد نمی بینیم. چه برسد به مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان.توزیع نا عادلانه امکانات اقتصادی در کشور که ریشه در سیاستهای تبعیض گرانه و نژاد پرستانه دوره پهلوی با قومیت ها داشته در گذر زمان منطقه آذربایجان را نیز از لحاظ اقتصادی ضعیف نموده است. بعد از انقلاب برنامه های اقتصادی قوی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان سرعت کمی دارد بنا بر اصل 19 قانون اساسی نباید هیچ گونه تبعیضی بین قومیتها وجود داشته باشد.آذربایجانی آنقدر که به آیات الهی قران اعتقاد دارد به قوانین اساسی کشور نیز اعتقاد دارد و از خلیج همیشه فارس گرفته تا دریای خزر را کشور خود می داند و در طول تاریخ برای تمامیت ارضی ایران جان خود را فدا کرده است شهیدانی چون بابک خرمدین در مقابل خلفای عباسی سلطه جو و سردارانی چون ستار خان و باقر خان و باکری ها تا آخر قطره خون برای وطنمان جنگیده اند و زیر پرچم هیچ بیگانه ای نرفته اند.

حال آنکه پس از انقلاب عوامل شوونیزم باقیمانده و نفوذ کرده در سیستم دولتی و رسانه ها و مطبوعات در همراهی با دشمنان خارجی جلوی هرگونه پیشرفت مدنی و اقتصادی مردم آذربایجان را در ایران با انواع دسیسه ها گرفته اند و هنوز ادامه دهنده سیاستهای شوم دوره پهلوی هستند از تحقیر و توهین در روزنامه ها و مطبوعات گرفته تا زدن انواع انگهای تجزیه طلبی که البته ابلهان باور کنند. اعتقاد داریم که هر قومی با شناخت هویت قومی خود قادر به نقش آفرینی در سازندگی و حراست از ایران خواهد بود.همه ما بعنوان مسلمان زیر پرچم ایرا ن اسلامی گرد آمده ایم. کما اینکه می- گوییم برای مسلمان بودن احتیاج به عرب بودن نیست و برای ایرانی بودن نیاز به هویت دیگری غیر از ترک آذربایجانی نداریم. هویت جمعی ایرانی از اتحاد هویتی اقوام ترک، کرد، فارس،عرب و سایر اقوام ایران ناشی می­شود که در طول تاریخ چند هزار ساله ایران این اقوام وحدتی در عین کثرت را به طور کامل و با موفقیت تجربه کردند و اینک هدف مشترک دشمنان ایران جلو گیری از تقویت چنین هویت جمعی ایرانی پس از پیروزی انقلاب است. هویتی که در دوره پهلوی به شدت تضعیف گردیده است. افزوده شدن هویت اسلامی به این هویت جمعی ایرانی، ایران را تبدیل به دژ غیر قابل نفوذ خواهد نمود. اما جای تأسف است می بینیم اقدامات اساسی و پیشگیرانه کافی در مقابل گستاخی­های گروهی که در داخل کشور با توهین و تحقیر فرهنگ قومیت ها در روزنامه ها و رسانه های عمومی احساسات قومی را جریحه دار می کنند، صورت نمی گیرد و از طرفی جواب دندان شکن به دشمنان خارجی که به هویت تاریخی ملت ایران با انواع روشها چون ساخت فیلم 300 و جعل عنوان خلیج فارس به خلیج عربی، توهین می­کنند داده نمی­شود تا جسارت تکرار دوباره آن را پیدا نکنند. نهایتاً خواستار آنیم که یک: در چارچوب قانون اساسی مطابق اصل 15 از ابتدایی ترین حق قانونی خود یعنی آموزش ادبیات ترکی آذربایجانی در مدارس ایران بهره مند شویم.دوم خواهان اهتمام جدی دولت در ارائه برنامه های اقتصادی منظم جهت رفع عقب ماندگی های اقتصادی در منطقه آذربایجان هستیم. سوم: خواهان تقویت هویت جمعی ایرانی با تکیه بر شناخت هویت های قومی و اجازه دادن به رشد فرهنگ های قومی در مطبوعات رسانه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستیم. چهارم: خواهان برخورد جدی با عملکرد گروههای منافق ضد اسلامی و ضد ایرانی شوونیست فارس هستیم که بایستی به سرعت از سیستم رسانه ای و مطبوعاتی و آموزشی کشور پاک سازی شوند. 1/3/87


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home