Friday, October 17, 2008

تجمع در دانشگاه بوعلی سینای همدان آزربايجانتجمع در دانشگاه بوعلی سینای همدان
دانشجویان به ادامه بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی آذربایجانی اعتراض کردند

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۲۶ مهر ۱٣٨۷ - ۱۷ اکتبر ۲۰۰٨

روز چهارشنبه ۲۴ مهر، جمعی از دانشجویان آذربایجانی دانشگاه بوعلی سینا همدان در تجمعی اعتراضی مخالفت خود را با ادامه بازداشت فعالان مدنی و دانشجویان هویت طلب آذربایجانی که در ماه های اخیرا دستگیر شده اند اعلام کردند و خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشتی ها شدند.

دانشجویان معترض پلاکاردهایی به دست داشته که رویشان شعارهای: نقض حقوق بشر تا کی؟-دانشجویان زندانی را آزاد کنید- تحصیل به زبان مادری - حقوق بشر = جامعه عدالتمند نوشته شده بود.

این تجمع دانشجویی که ۱ ساعت طول کشیده در فضای شدید امنیتی بوده و لباس شخصی هایی اقدام به فیلمبرداری از ‏تجمع کنندگان دانشجو کرده اند.‏

دانشجویان در پایان با انتشار بیانیه ای نسبت به برخوردهای انتظامی و امنیتی با فعالان مدنی و دانشجویی آذربایجانی شدیدا اعتراض کردند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه در ماه های اخیر فعالان مدنی و دانشجویی آذربایجانی زیر بالاترین فشارها و اتهام ها قرار گرفته اند، هدف از این اقدامات را «تلاش های مذبوحانه در جهت تعضیف حقوق بشری و حقوق شهروندی آذربایجانیهای ایران» دانسته اند.

دانشجویان آذربایجانی در ادامه اعلام کرده اند: «با اینکه خواست تحصیل به زبان مادری جز ابتدائی ترین حقوق انسانهاست و در تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ایران نیز پیش بینی شده است، اما طلب این حقوق در ایران جرم شناخته شده و جزای آن بازداشت و انفرادی های چندین ماهه، توام با بدترین شکنجه های جسمی و روحی، محرومیت از حق تحصیل را سبب می شود.»

تجمع کنندگان در بخش پایانی بیانیه خود ضمن درخواست آزادی هرچه زودتر برای کلیه زندانیان عقیدتی آذربایجانی، خواستار تامین مطالبات زبانی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجانی های ایران شدند.»


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home