Tuesday, October 21, 2008

تجمع صدها تن از دانشجویان تورک همدانی برای آزادی فعالان مدنی و هویت طلب آذربایجان جنوبی از زندانهای رژیم آپارتایدخبر تکمیلی: تجمع صدها تن از دانشجویان تورک همدانی برای آزادی فعالان مدنی و هویت طلب آذربایجان جنوبی از زندانهای رژیم آپارتاید


میللی حرکت شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷:


رویا کریمی


رادیو فردا: جمعی از دانشجويان آذربايجانی دانشگاه بوعلی سينا همدان در تجمعی اعتراضی، به ادامه بازداشت فعالان مدنی و دانشجويان هويت طلب آذربايجانی اعتراض کردند و خواستار آزادی هر چه سريع تر آنها شدند.

بنا بر گزارش ها ی منتشر شده، دانشجويان معترض پلاکاردهايی به دست داشتند که روی آنها شعارهای « نقض حقوق بشر تا کی؟» ، « دانشجويان زندانی را آزاد کنيد»، « تحصيل به زبان مادری» و « حقوق بشر = جامعه عدالتمند» نوشته شده بود.

سياوش حاتمی، دبير انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سينای همدان، در مورد اين تجمع که روز چهارشنبه برگزار شد، به « راديو فردا» گفت: « تابستان امسال، تعدادی از دانشجويان هويت طلب آذری را بازداشت کردند و الآن حدود ۷۰ روز است که خبری از آنها در دست نيست. هدف ما اين بود که يادی از آنان بشود و اين تجمع توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان و دانشجويان هويت طلب آذری برگزار شد.»

اين تجمع دانشجويی که يک ساعت طول کشيد، در فضای امنيتی برگزار شد و مقامات دانشگاه با تنی چند از دانشجويان برخورد کردند.

يونس سليمانی، دانشجوی هويت طلب دانشگاه بوعلی سينا، در اين زمينه گفت: « حدود ۳۰۰ تن از دانشجويان، در اعتراض به دستگيری دانشجويان در آذربايجان و ممانعت از ادامه تحصيل دانشجويان در صحن دانشگاه تحصن کردند.»بیشتر بخوانید:

بازداشت شماری از فعالان هویت طلب آذربایجانی در تهران

دانشجويان در پايان با انتشار بيانيه ای، به برخوردهای انتظامی و امنيتی با فعالان مدنی و دانشجويی آذربايجانی شديدا اعتراض کردند.

در اين بيانيه با اشاره به اينکه در ماه های اخير فعالان مدنی و دانشجويی آذربايجانی زير شديدترين فشارها و اتهام ها قرار گرفته اند، هدف از اين فشارها «تلاش های مذبوحانه در جهت تعضيف حقوق بشری و حقوق شهروندی آذربايجانی های ايران» دانسته شده است.

دانشجويان آذربايجانی در بيانيه خود اعلام کردند: « با اينکه خواست تحصيل به زبان مادری، جز ابتدايی ترين حقوق انسان ها است و در تمام کنوانسيون های بين المللی و اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است، اما طلب اين حقوق در ايران جرم شناخته شده و جزای آن بازداشت و انفرادی های چندين ماهه، محروميت از حق تحصيل را سبب می شود.»

سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود نسبت به تضييع حقوق اقليت های قومی در ايران هشدار داده است.

بنا بر گزارش های منتشر شده، دست کم ۱۰ دانشجوی شاغل به تحصيل در آذربايجان در دو ماه گذشته تحت بازداشت به سر می برند.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home