Thursday, September 24, 2009

ازندريان (اَزَندَریُن) از جنوبي ترين شهرهاي آزربايجان در شهرستان ملاير، استان همدان

ازندریان یکی از شهرهای تابعه شهرستان ملایر و در کنار محور ارتباطی ملایر به همدان می باشد ، این شهر به واسطه داشتن معادن بزرگ سیلیس پیشرفتهای چشمگیری نموده است

ازندریان که امروزه بسیار وسعت یافته می باشد قدمتی طولادنی دارا میباشد ، با توجه به آثاری که در این منطقه یافت شده است قدمت این روستا حداقل شش صد سال تخمین زده شده است ( با استناد به مدارک و اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور ) .

این روستا در حدود 300 سال پیش به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی بسیار عالی و زمینهای حاصلخیز مورد تجاوز قبیله ای از ریشه ترکمن قرار گرفت که طی چندین سال سلطه آن خاندان زبان این روستا از لری به ترکی تغییر یافت ولی زبانی که در ازندریان مورد استفاده می باشد به خاطر ریشه دار نبودن در میان مردم منطقه بسیار از زبان ترکی فاصله دار می باشد و با فارسی و لری درآمیخته شده است . رسم و آئین در ازندریان تماما لری می باشد .

ازندریان امروز بیش از 20 هزار نفر جمعیت دارد .
--------------------------------------------
... گفت ازندریان یه جاس که ترکی حرف می زنن ... کردی می رقصن و آخرش می گن ما لُریم ...
--------------------------------------------


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home