Tuesday, December 21, 2010

در باره نامگذاری دربی آزربایجان به نام شهر آی باتان آزربایجان ( همدان امروزی )

مئهران باهارلي

آقاي ياشار گونئيلي

در پست شما دو نام و هويت و يك طرز بكار رفته كه من آنها را بجا نمي دانم:

١-ملت آزربايجان
٢-ملت تورك همدان

نام ملي ما، ترك است. بدون هيچ افزوده و يا كاستي. بنابراين در ايران صرفا مي توان از ملت ترك سخن راند و نه ملت آزربايجان

هنگام اشاره به اهالي آزربايجان و شهرهاي آن مانند همدان و يا هر شهر و منطقه ترك نشين ديگر نيز كاربرد تعبير ملت نادرست است. در اين موارد مي توان اصطلاح مردم آزربايجان و يا مردم همدان را بكار برد.

در ضمن شعارهائي كه شهر همدان را ترك نشان مي دهند - با توجه به اين واقعيت كه در حال حاضر اكثريت جمعيت اين شهر فارس است- به نظر من تحريك كننده اند.

به جاي آن مي بايد به هويت آزربايجاني استان همدان تكيه كرد تا حمايت جزاير فارس نشين در آزربايجان مانند شهرهاي همدان و قزوين و ... را در الحاق دوباره اين مناطق و استانها به واحد اداري-سياسي آزربايجان بدست آورد.

-----------------------------------

Yashar Guneyli
نامگذاری دربی آزربایجان به نام شهر آی باتان آزربایجان ( همدان امروزی )

شهر قدیمی وتاریخی آی باتان ( همدان امروزی ) که در تاریخ از آن به نامهای اکباتان و هگمتانه نیز نام برده شده است یکی از شهرهای بزرگ وتاریخی آزربایجان و جزئی جدا نشدنی از خا...ک آزربایجان است . متاسفانه بعد از به روی کار آمدن سلسله فاشیست فارس پهلوی ، به ظاهر این شهر و روستاها و شهرهای اطراف آن از خاک آزربایجان جدا گشته و با سیاستهای شومی همچون آسیملاسیون فرهنگی سعی در فارسیزه کردن این قسمت از خاک آزربایجان جنوبی شده است ، اکنون با بیداری روز افزون ملی در بین ملت آزربایجان می رود که خط بطلانی بر تحریف تاریخی و فرهنگی مناطق آزربایجان کشیده شده وروح ملی قدرتمند دمیده شده در بین ملت آزربایجان قطعا آنها را به تاریخ و فرهنگ غنی تورک بازخواهد گرداند .

بنابراین ما جمعی از فعالین ملی آزربایجان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام سنجیده طرفداران تیم محبوب آزربایجان ( تراختور ) مبنی بر نامگذاری بازی دربی آزربایجان بین تیمهای شهرداری و تراختور در ورزشگاه سهند تبریز به تاریخ پنجشنبه 2/10/1389 آمادگی خود را برای حضور هر چه باشکوهتر در این بازی همراه با شعارهای ملی اعلام میکنیم .

همچنین همانطوریکه میدانید بازی بعدی تیم تراختور برابر تیم پاس همدان میباشد و این اقدام سنجیده هواداران تلنگری است بر ملت قهرمان تورک همدان که با حضور در این بازی و حمایت همه جانبه از تیم ملی سمبلیک آزربایجان تراختور و با دشعارهای یاشاسین آزربایجان بار دیگر لرزه بر اندام راسیست فارس بیاندازند .

شایان ذکر است اقدام بر نامگذاری بازیهای تراختور به نام شهرهای آزربایجان بعد از حوادث بازی شهرداری و پیروزی تهران شروع شده و تا کنون بازیها به ترتیب به نام شهرهای ، اردبیل ، اورمیه ، زنگان ، قزوین و بازی بعدی به نام آی باتان ( همدان ) خواهد بود .

شعار بازی : 1 - آی باتان ( همدان ) تورکون دور تورکون قالاجاق 2 – تراختور آی باتان سسی --- یوردوموزون بیر حیصه سی


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home