Saturday, December 18, 2010

شهری اوزاخ کرتی یاخون همدان خاطره لر دولوبدو بیر چمدان


قديمكي هيو- هیو قصبه ای جزء دهستان فشند بخش کرج شهرستان تهران


http://alihiva.blogfa.com/post-97.aspx

http://savucbulaq-shehriyar-islamshehr-az.blogspot.com/


شهری اوزاخ کرتی یاخون همدان خاطره لر دولوبدو بیر چمدان


هیودن بیرآز ننه دیلی یاز میشم غصه لری ایرگ لردن قازمیشم


شهری اوزاخ کرتی یاخون همدان خاطره لر دولوبدو بیر چمدان


یازدوم کی ایتمسن نسل قدیمی جوانلر ساخلسن یاخچی حریمی


بلکه جوانلر ده قدیمدن بیله سینه به سینه سئوزی گلسن دیله


بلکه مبادا به مرور زمان تاریخ هیودن کسه بیر گون امان


قدیمدن تانوماخ دو کل منظور کد خدا اسدی، عطانی، منصور


کد خدا ممد علی ، کد خدا الیاس او دامده چاقورنلر، ایهاالناس


یادی خیر او کندن پالچوخ چینه سی مد نچی نن الندکی پینه سی


قجه ننه ، سوزندانی ، اینه سی صاف اورگی ، هچ کیمندن او کینه سی


دار کوچه لر ، دوزولمیش او قالاقی فاطمه خاله رحمتلیگن چاناقی


کلب عزیزن قدیمکی او درمانی مال دار لرن شیر پنجه او سلمانی


گدنلرن اوزی تمام آق اولسون قالن قجه جانی تمام ساق اولسون


گدنلرن اوزی تمام آق اولسون قالن قوجه جانی تمام ساق اولسون


یادی خیراو،هیون شیره، غوره سی اشتهاردلی کوزه چینن، دوره سی


قدیم مالدارچکنده اودبانی دشتبانلر، سوگنده توخ چوپّانی


سنقی کی،شوذب دایی باغلردی دورشومی کی،داوارلری داغلردی


قدیم کندن توخولمیش او سبدی لحاف کرسی، ججیم لرین،نمدی


یادی خیر او،مش جمالون سازلری کلب مروت،گئوده وورن غازلری


قدیم رعیت،بوقده لرن پاکاری قربانعلی، رحمتلیگن ناکاری


مستعلی و سبزعلی نن داواری زاغه محله، گوزی لرن هاواری


صندوق چایی،حلبی او بندلری سید عباسون نفتالینی، قندلری


اوستا حسن چلنگرن تیشه سی رعیت لرن قازولن او ریشه سی


یادی خیر او، خان میرزانون باغلری سیراب دکی ،مالدارلرن یاغلری


قدیم باغدن تیکه پاره قالمه سی ایمیدعلی رحمتلیگن آلمه سی


ولی اللّه و مش اسدن معدنی کلنگ دارون رگه چاتن هردنی


صبح سحر، خزینه، دورماقی حامام بوغچه، قولتوخلره، وورماقی


یکه صابون، یونگلی کیسه، یاغله ماخ حامام گونی،اوشاخ تمام، آغله ماخ


یادی خیر او،مش محمودون، ترکه سی سوادی کی ،اورگنبده،هرکسی


جیران بی بی ، تازه چورگ، یاپماقی آموزگارلر، اونی تز ،تاپماقی


معدنچی نن ، ایشله ماقی،پاوارجه زغال ککی ،یوله ماقه ،کرجه


مستان باجی ، الندکی نونه بند چورکندن ییبدلر هامّی کند


حسن قلی ،معدنده او بل کاری هر نه دیین تعریف لیده ، یرواری


حاج رحیم و اسماعیلن درمانی طایفه لرون ، شیرخانی و سلمانی


صفر نن سلمانون او قوّتی جعفرقلی ،خیاط لوخی سرعتی


طالاقانلی جعفر خیاط وعده سی میناوندن هیوه گلن جدّه سی


حسین خیاط ،تعریفلی او کوتلری دیمه لی فن ،ساخلیین او فوت لری


یادی خیر او گرامافون صفحه سی شولوغیدی پنچله نن قهوه سی


خمیر کونده ، تاندور آغاجی ، آنبر پنچله و سیراب چایی ، دلنبر


علیار دره واسوار داغی چال دره کوزه پنیر ،توت شیره سی ،یاغ کره


قدیمکی قش ،آغورقاری ،کورکی مدقاسمون صاف و ساده ایورکی


فوفو چراغ ،کله پاچه قویورماخ محمد رسول ،شناسنامه چاقورماخ


یادی خیر او مسجد کی گوروشماخ بیربیرنن حالوندن او سروشماخ


آغشام باشی پنچله نن پاتوقی حاج نیازون ،آب نباتی ،قاتوقی


شیپور جنگ ، تعزیه ده آلوشماخ گوگ کیین و قرمز کیین قاروشماخ


قان آقلماخ ، تعزیه نن آره سی زینبن ٫رقیه نن ٫قاره سی


حارث گلب دو طفلانی قاچوردماخ شمر اوزونی بو ایشنن آقوردماخ


ممد جواد مسجد دکی ترکه سی تعزیه ده اوتوردماخ او هرکسی


خانعلی نن مرکبی ،لیقه سی ممد جان و مدولی نن گیوه سی


خانعلی نن مرکبی ، لیقه سی ممد جان و مدولی نن گیوه سی


قدیم مکتب ، خانعلی نن سوزلری قیامته آچولمیش او گوزلری


تاندور کولی ، چغندرن پیشماقی سیراب چایی ، یایده اونون ایشماقی


یادی خیر او کلب عزیزن درمانی حاج عباس و کرمن او فرمانی


خدامراد ، سیف اللّه نون کلاجی ماشین لری مریض لرن علاجی


هیو ده قدیم ال جورابی توخولماخ قرخ ایکی ایل روزنامه جات اوخولماخ


بیرام لرن یومورتنن اوینماخ یومورتنن سنن ده ،او دادلماخ


اوشاخ یومورتنی رنگه سالنده بوهیک خوروسلری جنگه سالنده


گئجه باشی شال آتملی باجه سی بیراملوقون چوخوندن تا آزه سی


چهارشنبنن چادرلری ، قاشّوقی پنچله ده اوشاخلرن آشّوقی


بیرام باشی ، پلو عطری قوخوماخ عاشّوخلر او ، کوچه لر ده اوخوماخ


آخور پنجشنبه ، حلوا پایلماخ شلوغ اوشاخلری او هایلماخ


آخور پنجشنبه ائولی لر ، یاد اولماخ شکر پنیر ،کن اوشاقی شاد اولماخ


یادی خیر او بیرام بالوخ توتماقی سفره دکی نوقول لرن اوتماقی


بیراملوق و قورمه سبزی ،خوروشی خلعتلر و پارچه لرن بوروشی


قوجه ننه ، آق چرقتن ، گوشه سی چفته اوزوم ،آسولمیش او خوشه سی


قوجه دده ،نقل لری ،سئوزلری هامی یاندن ،نوه لرن ، گئوزلری .

شعر از : شاعر توانا و محبوب


حسین پیشگاهی زاده


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home