Thursday, August 25, 2011

اوزومیزه ایتیردمیشگ (خودمان را گم کرده ایم): رقص افشاري ترك در اسدآباد همدان به پايكوبي كردي و قر كمر فارسي بدل شده است


http://asadabadafshar.blogfa.com/9003.aspx

زبان و موسيقي از مقوله هايي هستند كه هويت و شناسنامه يك ملت محسوب ميگردد ملتي كه موسيقي نداشته باشد از لحاظي بيمار محسوب ميگردد و ملتي كه زبانش را از دست بدهد و يا فراموش كند ملت مرده اي محسوب ميگردد و فاتحه

حال و روز امروزه تركهاي اسدآباد نزديك به فاتحه شده است و اگر فكري براي آن نشود طولي نخواهد كشيد كه اين منطقه آسميله كامل خواهد شد اينروزه فارسي صحبت كردن در روستاهاي اين منطقه نيز رواج پيدا كرده و كسي كه با فرزندش فارسي صحبت مي كند بادي به غبغبش مي اندازد و به اين روشنفكري و آينده نگري مفتضحانه افتخار مي كند

از سويي ديگر سالهاست كه موسيقي اين مردم از ميان رفته و آخرين هنرمند عاشق احمد (عاشيق آشيق) بيش از ده سال است كه فوت شده است و تنها نوارهايي بي كيفيت به صورت پراكنده از اين عاشق خوش الحان بر جاي مانده است و نسل جوان ترك اسدآباد ديگر كور اوغلي اصلي و كرم غريب و شاهصنم عباس و گولگز شاه اسماعيل و عرب زنگي را نميشناسد

عاشق احمد در گمنامي كامل مرحوم شد الان به جز پير مردها و پير زنان كسي او را به ياد نمي آورد و كسي نيست كه ديگر تار يا كمانچه عاشقي بنوازد

و همچنين سالهاست كه دهل زنان و نوازندگان سنتي اين منطقه اثري نيست كساني كه آهنگ هاي اصيل افشاري مي نواختند و مرد وزن را به شور وجد مي آوردند و دستهاي پايكوبي با دستمال هاي رنگي به رقص سنتي تركمانان افشار مي پرداختند

حالا ديگر جوان خاكريزي يا آجيني فارسي صحبت مي كند و يا اگر تركي حرف ميزند نود درصد كلمات آن فارسي است شاه اسماعيل ديگر قهرمانش نيست رقص افشاري او به پايكوبي كردي و يا قر كمر فارسي بدل شده است

دهل زن و نوازنده همه معتاد و گور به گور شدند و جاي آنها را دسته هاي موزيك كردي از سنندج و كرمانشاه نه با ساز و دهل بلكه با ارگ و كرك و گيتار با موهاي ‍‍ژل زده پر كردند و موسيقي جوان پسند زدند و ريتم ملايمي تركي را به ريتم تند كردي بدل كردند و اين گروهها آمدند و در عروسي ها زدند و جيب هايشان را پر از پول كردند و رفتند و به ريشمان هم خنديدند در يك عروسي در جنت آباد ياد دارم كه سه جوان سنندجي در يك شب 12 مليون تومن كاسب شدند و كاميون دارهاي اين روستا به خاطر چشم و همچشمي شاباشهاي مليوني دادند تا جلوي همديگر كم نياورند شايد آن چند جوان كرد تا آنروز اين همه پول به خود نديده بودند 12مليون در يك شب آنهم سال هفتاد و پنج و همين بود كه به خاطر حضور در عروسي هاي اسدآباد بدون اينكه پولي از داماد بگيرند سرو دست مي شكنند

شنيده بوديم موسيقي مداحي در زبان تركي بسيار غني و جانسوز است و صدها مداح تركي گو فقط در تهران هستند و هزاران بيت شعر و مداحي و نوحه تركي وجود دارند ولي متاسفانه در اين منطقه اثري از آن نيست و حتي مداح ترك زبان اسدآباد از خواندن يك يا دو بيت از آن عاجز است و ترجيح مي دهد روله روله كردي يا لري بخواند و به خود اين زحمت را نمي دهد كه حد اقل چند بيت از آن را حفظ كرده و به صورت تركي خودمان ادا كند

قبول داريم كه لهجه تركي اسدآباد تفاوتهايي با تركي آذربايجان دارد حتي با تركي بهار همدان يا سنقر متفاوت است ولي اين تفاوت ها باعث نمي شود ما نتوانيم از منابع آنها استفاده كنيم چرا نبايد به هويت خود بازگرديم چرا بايد با فرزند خود فارسي صحبت بكنيم و در عروسي و عزا كردي برقصيم و كردي خاك بر سرمان بكنيم

ما دشمن زبان فارسي يا موسيقي كردي نيستيم ولي اينها نبايد هويت ما را نابود كند

ما ترك هستيم و به زباني صحبت مي كنيم كه بيش از سيصد مليون نفر متكلم دارد و اين زبان زبان رسمي هفت كشور و زبان دوم چند كشور ديگر و زبان دهها جمهوري ومنطقه خود مختار و ...است

تركي زباني است كه بزرگترين اشعار حماسي جهان با آن گفته شده است اشعار حماسي ماناس را تركهاي قرغيز سينه به سينه نقل كردند و حفظ كردند

تركي زباني است كه فارابي و بوعلي سينا و دهها دانشمند نامي تحويل بشريت داده است

تركي زبان امپراطوران جهانگشايي بوده كه چندين بار آسيا و اروپا و آفريقا را فتح كردنداز آتيلا گرفته تا نادر شاه افشار

حالا چرا اين زبان در منطقه اسدآباد به اين حال و روز افتاده است د رحالي كه در آذربايجان روز به روز بازگشت مردم به هويت تركي خود بيشتر ميشود تركهاي اسدآباد روز به روز از آن دور ميشوند

Labels:


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home